Aktualności

Debata o zmianach w zasadach oceny jednostek naukowych 19.02.2015 11:30

W dniu wczorajszym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się debata  dotycząca propozycji zmian w zasadach oceny jednostek naukowych.  Projekt  uwzględnia istotne zmiany w zasadach i kryteriach oceny parametrycznej.

W spotkaniu uczestniczyli  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Lena Kolarska – Bobińska oraz Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek naukowych prof. Maciej Zabel. Więcej informacji na stronie: www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-ocena-i-kategoryzacja-jednostek-naukowych-w-2017-r.html