Rok 2017

Habilitacje w 2017 roku

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko  - Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne -  Miejsce pracy

 1. Zdzisław Domiszewski - ZUT  WNoŻiR - WNoŻiR  ZToOJ
 2. Mariusz Szymczak - ZUT  WNoŻiR- WNoŻiR KTŻ
 3. Przemysław Korytkowski - ZUT  WI -  WI  KISI
 4. Katarzyna Michałek -  ZUT  WBiHZ - WBiHZ  KFCiP
 5. Dariusz Gączarzewicz - ZUT WBiHZ - WBiHZ  KBRZiHŚ
 6. Małgorzata Szewczuk - ZUT  WBiHZ -WBiHZ  KnoZP
 7. Agnieszka Kowalczyk - ZUT WTiICh -  WTiICh  ITChO
 8. Szymon Banaszak - ZUT  WE - WE  KeiD
 9. Piotr Paplicki -ZUT WE - WE  KeiNE
 10. Paweł Sędłak - ZUT WKŚiR -  WKŚiR  KISA

Obcy w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko - Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne - Miejsce pracy

 1. Jarosław Chmiel - ZUT  WIMiM- Akademia Morska Szczecin
 2. Marcin Konkol  - ZUT WNożiR - Uniwer.  Roln. Kraków    
 3. Robert Biczak  - ZUT  WKŚiR - Ak. J. Długosza-Częstochowa
 4. Łukasz Drąg  - ZUT  WIMiM -  Ak.Tech.Hum.Bielsko-Biała

Pracownicy ZUT w innych uczelniach

Lp.  Imię i nazwisko - Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne - Miejsce pracy

 1. Małgorzata Mrozik -Politechnika Poznańska -WIMiM  KEPS
 2. Remigiusz Iwańkowicz -Politechnika Gdańska - WTMiT  KKMITO

Doktoraty w 2017 roku

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko  - Wydział/miejsce pracy - Promotor

 1. Ewa Ekiert - WTiICH  ITChNiIŚ - Walerian Arabczyk
 2. Dominka Darowna - WTiICH ITChNiIŚ - Sylwia Mozia
 3. Marcin Biegun - WTiICH ITChNiIŚ - Ewa Mijowska  
 4. Sławomir Krajewski -  WIMiM IIM - Jerzy Nowacki
 5. Przemysław  Gardas - WBiA  KdiM - Alicja Sołowczuk
 6. Krzysztof  Żarkiweicz - WBiA  KG - Zygmunt Meyer
 7. Grzegorz Story - WTiICh  IIChiProc.OŚ - Rafał Rakoczy

Obcy w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko - Wydział/miejsce pracy - Promotor

 1. Karolina Kozos  - WKŚiR - Ireneusz Ochmian
 2. Kasper Tomczak - WE  - Roman Kaszyński
 3. Urszula Więckowska - WKŚiR - Cezary Podsiadlo
 4. Marcin Gibert - WI - Bożena Śmiałkowska
 5. Anna Landowska -  WEkon -  Jan Zawadzki
 6. Joanna Rokicka - WTiICh  -  Ryszard Ukielski
 7. Tomasz Klasa -  WI - Imed El Fray
 8. Agata Krempa - WNoŻiR - B. Czerniejewska-Surma
 9. Andrzej Mrozik - WE - Jan Subocz
 10. Anna  Podolak - WTiICh - Barbara Grzmil
 11. Piotr  Homa - WTiICH - Beata Tryba
 12. Honorata Mąka - WTiICh - Tadeusz Spychaj
 13.  Janusz Wilas  -  WKŚiR  - Monika  Grzeszczuk       
 14. Tomasz Aleksandrzak -  WTiICH - Józef  Nastaj   
 15. Karolina Urbaś - WTiICH - Ewa Mijowska    
 16. Maciej Konopacki - WTiICh - Rafał Rakoczy     
 17. Michał Rybko - WTiICh -  Mirosława El Fray
 18. Łukasz Mazurowski - WI - Antoni Wiliński
 19. Paweł Krutys - WI - Tadeusz Kwater  
 20. Rafał Piotuch - WE - Ryszard Pałka
 21. Katarzyna Mojka  - WNoŻiR - Grażyna Bortnowska
 22. Kinga Łuczka - Wilk -  WTiICh  -  Barbara Grzmil