Rok 2019

Doktoraty 2019

Pracownicy ZUT w ZUT
 • Kornelia Malarczyk-Matusiak  WTiICh
 • Kinga Marlena Musik   WTiICh
 • Jakub Orlikowski   WTiICH
 • Marcin Pietrzykowski   WI
 • Paweł Waszczuk  WE
 • Katarzyna Krassowska   WBiA
 • Piotr Trojanowski   WTMiT
 • Marcin Jasiewicz WIMiM
 • Piotr Franciszczak  WIMiM
 • Bartosz Skobiej WIMiM
 • Paweł Dunaj  WIMiM
 • Jarosław Strzałkowski WBiA
 • Anna Maria Jabłonka  WBiA
 • Sara Estera Tabor-Osińska WBiHZ (RCIiTT)
 • Shuai Zhang WTiICh
 • Xiazoe Shi    WTiICh

 

Obcy w ZUT
 • Magdalena Pawelska-Mazur  WBiA- Politechnika Gdańska
 • Dariusz Karwan    WBiHZ – osoba fizyczna
 • Aleksandra Dunisławska  WBiHZ – Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Sławomir Wiesław Tomaszewski      WKŚiR – Politechnika Opolska
 • Przemysław Winiarski  WKŚiR – Politechnika Opolska
 • Marcin Krzysztof Borowicz    WTiICh – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krzysztof Jankowski  WKŚiR – Lasy Miejskie w Szczecinie
 • Maria Wiśniewska-Wrona  WTiICh – Sieć Badawcza Łukasiewicz-
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Lodzi
 • Jan Janusz     WBiA – Politechnika Poznańska

 

Pracownicy ZUT w innych uczelniach
 • Michał Jerczyński  - WBiA – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Habilitacje 2019

Pracownicy ZUT w ZUT
 • Grzegorz Psuj   WE
 • Kamil Urbanowicz    WIMiM
 • Agnieszka Kochmańska   WIMiM
 • Daniel Polasik    WBiHZ
 • Edyta Balejko  WNoŻiR
 • Katarzyna Wilpiszewska   WTiICh
 • Wojciech Maleika   WI
 • Sandra Paszkiewicz   WIMiM
 • Marcin Wardach   WE
 • Eugeniusz Kornatowski   WE
 • Małgorzata Monika Mizielińska   WNoŻiR
 • Tomasz Hyla    WI

 

Obcy w ZUT
 • Łukasz Piszczyk  WIMiM – Politechnika Gdańska
 • Rafał Kozik WI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Agnieszka Paulina Kijewska    WNoŻiR – Instytut Oceanologii PAN
 • Marek Landowski  WI – Akademia Morska w Szczecinie
 • Sylwia Różańska WTiICh- Politechnika Poznańska
 • Jarosław Kurek    WI – SGGW w Warszawie
 • Piotr Rusek   WTiICh – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

 

Pracownicy ZUT w innych uczelniach
 • Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz   WKŚiR – Uniwersytet Szczeciński
 • Marcin Kubus   WKŚiR – SGGW w Warszawie
 • Ilona Iglewska-Nowak  SM – Politechnika Wrocławska
 • Maciej Nowak      WEKON – SGH w Warszawie
 • Zbigniew Łosiewicz   WTMiT – Politechnika Warszawska
 • Piotr Nikończuk  WTMiT – Politechnika Koszalińska
 • Agnieszka Ubowska  WTMiT – Akademia Morska w Szczecinie
 • Monika Szpener  WBiA – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Joanna Arlet     WBiA – Politechnika Wrocławska