Rok 2020

Doktoraty 2020

Pracownicy ZUT w ZUT
 • Norbert Olczyk  WBiA
 • Michał Chwesiuk WI
 • Paweł Herbin  WIMiM
 • Adrian Krzysztof Antosik  WTiICh
 • Yanliang Wen WTiICh
 • Piotr Brzozowski  WBiIŚ

 

Obcy w ZUT
 • Rafał Piórkowski   WI – Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Barbara Pawłowska WKŚiR – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
 • Paweł Bortacki   WBiHZ – osoba fizyczna
 • Zdzisław Stefan Kochanowicz WEKOn – osoba fizyczna

 

Pracownicy ZUT poza ZUT
 • Joanna Tokarczyk-Żmurków   WBiA – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • Mikołaj Koziak    WA-The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

 

Habilitacje 2020

Pracownicy ZUT w ZUT
 • Ewelina Kusiak-Nejman  WTiICh
 • Krzysztof Małecki   WI
 • Witold Mickiewicz   WE
 • Marcin Pluciński  WI
 • Sławomir Wiśniewski  WIMiM
 • Tomasz Wróblewski WBiA
 • Tomasz Kujawa   WIMiM
 • Magdalena Zofia Urbaniak WIMiM
 • Adam Lepczyński  WBiHZ
 • Teresa Rucińska    WBiA

 

Obcy w ZUT
 • Donata Konopacka-Łyskawa   WTiICh – Politechnika Gdańska
 • Konrad Szustakiewicz  WIMiM – Politechnika Wrocławska
 • Adam Głowacz   WIMiM – AGH im. S. Staszica w Krakowie

 

Pracownicy ZUT w innych uczelniach
 • Piotr Fiuk  WBiA – Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Cheba  WEKON – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Katarzyna Zwarycz-Makles  - WBiA – Politechnika Warszawska
 • Janusz Myszczyszyn  - WEKON – Uniwersytet Szczeciński
 • Magdalena Czałczyńska-Podolska  - WBiA – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 • Klara Czyńska  -WBiA – Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Bal -WA – Politechnika Wrocławska
 • Adam Zwoliński - WA – Politechnika Wrocławska
 • Paweł Rubinowicz    -WA – Politechnika Wrocławska