Rok 2015

HABILITACJE W ROKU  2015

Pracownicy   ZUT  w   ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce pracy

1. 

Pilarczyk Renata

ZUT- WBiHZ

WBiHZ – KNoZP

2.

Tański  Adam

ZUT – WNoŻiR

WNoŻiR - KHIiBR 

3. 

Bonisławska Małgorzata

ZUT - WNoŻiR

WNoŻiR – Z-d SW

4. 

Hołub Marcin 

ZUT – WE

WE - KEiNE

5.

Ziółkowski Marek

UT – WE

WE - KZI

Obcy  w   ZUT 

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce pracy

1. 

Skałecki Piotr

ZUT - WNoŻiR

 

Pracownicy    ZUT  w   innych   uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia przeprowadzająca przewód habilitacyjny

Miejsce pracy

1.

Kupiec Michał

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach

WKŚiR

2. 

Możdżer Ewa

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach

WKŚiR

3. 

Banaszek Andrzej

Politechnika Gdańska 

WTMiT

4. 

Tomza-Marciniak Agnieszka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

WBiHZ

5

Bąk Iwona

Uniwersytet Szczeciński 

W.Ekonom.

6. 

Węgrzyn Bogusław

P. Częstochowska 

WE

7. 

Błońska-Tabero Anna

UAM w Poznaniu

WTiICh

DOKTORATY  w  roku  2015

Pracownicy ZUT  w ZUT 

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Miejsce pracy

Promotor

1.

Dłubała  Alicja

WNoŻiR

WNoŻiR - KMIBS

E. Daczkowska-Kozon

2.

Bonisławski Michał

WE

WE- KEiNE

R. Pałka

3.

Filipowicz Krzysztof

WIMiM

WIMiM - ITM

W. Biedunkiewicz

4.

Śmist Małgorzata

WTiICh

WTiICh-ITChO

H. Kwiecień

5.

Grudziński Marek      

WIMiM

WIMiM -  ITM

M. Pajor

6.

Dolata Michał

WIMiM

WIMiM -  ITM

D. Jastrzębski

7.

Pełka-Sawenko Agnieszka                     

WBiA

WBiA - ZTK

M. Szumigała (obcy)

8.

Tkacz Piotr             

WBiA

WBiA – KBO

R. Orłowicz

9.

Bruszkowska Magda  

WNoŻiR

WNoŻiR - ZFŻCz

J. Sadowska

10.

Ossowicz Paula    

WTiICh

WNoŻiR - ITChO

Zb. Rozwadowski

Pracownicy ZUT w innych uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

Miejsce pracy

Promotor

1.

Wyrzykowski Szymon

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w W-wie

SKM

A. Wit

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Miejsce pracy

Promotor

1.

Białończyk Lidia

WTiICh

-

M. Tomaszewska

2.

Kosecka Dominika

WKŚiR

-

D. Jadczak

3.

Rychcicki Robert

WI

-

L. Rozenberg

4.

Śliwińska Joanna

WKŚiR

-

H. Zakrzewska

5.

Wosiak Sylwester

WI

-

A. Wiliński

6.

Sowa Dominika

WTiICh

-

Zb. Czech

7.

Kowalski Arkadiusz

WTiICh

-

Zb. Czech

8.

Drost Arkadiusz      

WNoŻiR

-

 A. Nędzarek

9.

Kowalska Urszula

WNoŻiR

-

A. Bartkowiak

10.

Trawczyńska Ilona     

WTiICh

-

M. Wójcik

11.

Cendrowski Krzysztof

WTiICh

-

E. Mijowska

12.

Hofsoe Paulina

WNoŻiR

-

J. Kempter

13.

Wrzecionkowski Konrad

WNoŻiR

-

K. Stepanowska

14.

Tan  Qihao     

WNoŻiR

-

A. Bartkowiak

15.

Hełminiak Agnieszka   

WTIICh

-

W. Arabczyk

16.

Tuchowski Wojciech   

WTMiT

-

B. Zakrzewski

17.

Soból Marcin

WNożiR

-

A. Bartkowiak

18.

Kwiatkowska Anna

WNożiR

-

M. Protasowicki

19.

Kośnikowski Grzegorz    obcy

WIMiM

-

J. Eliasz

20.

Bil Jakub     

WBiA

-

M. Czyński

21.

Szczeblińska Joanna

WTiICh

-

M. El Fray

22.

Aleksandrzak Małgorzata

WTiICh

-

E. Mijowska

23.

Sroczyński Szymon      

WNoŻiR

-

J. Kubiak

24.

Sarnowski Adam

WKŚiR

-

T. Witczak

25.

Głuchowski Radosław

WKŚiR

-

U. Nawrocka-Grześkowiak