Rok 2016

Habilitacje w 2016 roku

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.-Imię i nazwisko - Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne - Miejsce pracy

 1. Iwona Pełech -  ZUT  WTiICh  - WTiICh  ITChNiIŚ
 2. Przemysław Różewski - ZUT WI  -   WI  KISI
 3. Agata Korzelecka - Orkisz - ZUT WNoŻiR - WNoŻiR KHIiBR
 4. Alicja Dratwa- Chałupnik - ZUT  WBiHZ  - WBiHZ  KFCiP
 5. Piotr Baniukiewicz  -  ZUT  WE - WE  KZI
 6. Paweł Dworak -  ZUT WE - WE KAPiR
 7. Paulina Pianko - Oprych -  ZUT WTiICh - WTiICh  IIChiPOŚ
 8. Beata Zielińska  -ZUT WTiICh - WTiICh ITChNiIŚ
 9. Zuzanna Goluch – Koniuszy - ZUT  WNoŻiR -  WNoŻiR ZFŻCz
 10. Krzysztof  Lubkowski  - ZUT  WTiICh - WTiICH  ITCHNiIŚ
 11. Robert Pełech - ZUT  WTiICh -  WTiICh ITChO
 12. Paweł Forczmański - ZUT  WI -WI  KSM
 13. Elżbieta Gabruś  - ZUT  WTiICH -  WTiICh ITChNiIŚ
 14. Magdalena Cudak -ZUT  WTiICH - WTiICh IICHiPOŚ
 15. Krzysztof  Karol Kowalczyk - ZUT  WTIiICh-WTiICh  IP
 16. Elżbieta Piesowicz - ZUT  WIMiM  -  WIMiM  IIM

Obcy w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko- Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne -Miejsce pracy

 1. Anna Winiarska - Mieczan -  ZUT  WNoZiR -  Uniw. Przyr. Poznań
 2. Ewa Łuszczek- Trojnar -ZUT  WNożiR -  Uniw. Roln. Kraków 
 3. Krystyna Tosik - Wrześniewska - ZUT WIMiM - IPiWCh Łódź
 4. Stanisław Kuciel - ZUT  WIMiM -Politechn. Krakowska

Pracownicy ZUT w innych uczelniach

Lp.    Imię i nazwisko  - Uczelnia przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne - Miejsce pracy

 1. Grażyna Dąbrowska  - Polit. Wrocławska- WTiICh KTChN
 2. Katarzyna Żelazny - Ak. Morska w Szczecinie - WTMiT ZPJiS
 3. Grzegorz Wojtkun - Polit. Wrocławska -WBiA  IAiPP
 4. Paweł Berczyński - Polit. Warszawska- WIMiM IF
 5. Anna Kiepas - Kokot -SGGW  Warszawa- WKŚiR KEOiKŚ
 6. Agnieszka Brelik - SGGW - Warszawa - WEKON KPGiT
 7. Karol Fijałkowski  -UMSC w Lublinie -WBiHZ  KIMiChF

Doktoraty w 2016 roku

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko  - Wydział/miejsce pracy - Promotor

 1. Magdalena Sobolewska  - WKŚiR KA- Sławomir Stankowski
 2. Jarosław Błyszko  - WBiA KKŻiTB - Włodzimierz Kiernożycki
 3. Roman Jędrzejewski - WIMiM  IIM-  Zofa Lendzin - Bieluń
 4. Magdalena Bochenek - WBiA - ZDEOiZ- Halina  Garbalińska
 5. Edyta Makuch - WTiICH  ITChO-   Agnieszka Wróblewska
 6. Piotr Szewczyk - WBiA ZDMB -  Maciej Szumigała
 7. Jakub Gołębiewski - WBiA  KHTiA -Zbigniew Paszkowski
 8. Monika Pradziadowicz - WEkon-KNAiEŚ - Bartosz Mickiewicz
 9. Marcin Marcinek -WE  KEiNE - Ryszard Pałka
 10. Dorota Janisio – Pawłowska - WBiA KAWTiMP - Adam. M. Szymski

Obcy w ZUT

Lp.    Imię i nazwisko  - Wydział/miejsce pracy - Promotor

 1. Karolina Wenelska  - WTiICH  -Ewa Mijowska
 2. Katarzyna Pęzińska- Kijak  - WBiHZ - Piotr Baranowski
 3. Joanna Bobkowska - WI -Walery Rogoza
 4. Orina Surma  -WNoŻiR -Marek Wianecki
 5. Michalina Adaszyńska - Skwirzyńska - WTiICH - Maria Swarcewicz Halina Kwiecień
 6. Rafał Rozwarski - WKŚiR-Piotr Chełpiński
 7. Krzysztof Kuglarz - WKŚiR-Marek  Bury
 8. Wojciech Rachtan - WTMiT - Leszek Malinowski
 9. Paweł Waldemar Kreja  - WEkon - Teodor Skotarczak
 10. Katarzyna Stokłosa - WTiICH -Zygmunt  Kowalski
 11. Natalia Krzemińska -WNoŻiR - Grażyna Bortnowska
 12. Aleksander Guskos  -  WIMiM - Janusz Typek
 13. Sylwia Balcer - WTiICh - Beata Michalkiewicz
 14. Patrycja Sałagan - WKŚiR -Tomasz Dobek
 15. Marcin Romanowski - WKŚiR -Marzena Gibczyńska
 16. Justyna Majewska- WTiICH - Beata Michalkiewicz
 17. Marcelina Bitenc-Jasiejko - WTiICH - Joanna Karcz
 18. Szymon Ptak - WTiICH -  Marzena Półka 
 19. Jarosław Kuba  - WBiHZ -  Barbara Błaszczyk
 20. Dorota Czerwińska -  WNoŻiR - K. Mazurkiewicz-Zapałowicz
 21. Izabela Moszyńska  - WTiICH - Rafał Wróbel
 22. Anna Pachlowska - WKŚiR -Monika Grzeszczuk
 23. Żaneta Pruska - WKŚiR - Katarzyna Szwedziak
 24. Marianna Dobrochowska - WKŚiR  - U. Nawrocka - Grześkowiak
 25. Dominik Kotowski - WTiICH - Ryszard Ukielski
 26. Katarzyna Skryplonek -  WNoŻiR -  Małgorzata Jasińska
 27. Agnieszka Pacześna  - WTiICh -Urszula Narkiewicz
 28. Mirosław Onyszko - WKŚiR - Arkadiusz Telesiński
 29. Jarosław Dąbrowski - WNoŻiR- Beata Więcaszek
 30. Anna Kulczycka - WKŚiR - J. Majkowska- Gadomska
 31. Maciej Grabowski - WNoŻiR - Waldemar Dąbrowski
 32. Andrzej Łopatka - WBiA - Zygmunt Meyer