Aktualności

Dr inż. Przemysław Korytkowski członkiem Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych 11.01.2017 13:32

dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Milo nam poinformować, że dr inż. Przemysław Korytkowski z Wydziału informatyki , członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych został także członkiem Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Panu Doktorowi składamy serdeczne gratulacje!

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu (format:  pdf, rozmiar:  857 kB)