Aktualności

III edycja DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w SZCZECINIE 31.03.2015 08:31

Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 w Szczecinie – zapowiedź


Narodowe Centrum Nauki oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie i Politechnika Koszalińska zapraszają do udziału w III edycji Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbędą się w dniach 13-14 maja 2015 r. w Szczecinie.

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN.

Dni NCN to okazja do bezpośredniego spotkania z pracownikami Centrum na co dzień zajmującymi się obsługą wniosków, projektów i organizacją konkursów NCN oraz zadania nurtujących pytań.

W trakcie obchodów Dni NCN organizowane są spotkania i dyskusje z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego.

Wnioskodawców zapraszamy na spotkania w ramach grup nauk, podczas których będą mogli dowiedzieć się, jak wybrać spośród oferty NCN konkurs odpowiedni dla siebie, jak przygotować wniosek i  jakich błędów unikać. Podczas spotkań omówione zostaną również nowości w ofercie konkursowej Centrum, m.in. konkurs POLONEZ przeznaczony dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Część spotkania zostanie poświęcona na omówienie wprowadzonych przez Radę NCN w marcu br. nowych zasad dot. kosztów w projektach NCN. Wstęp na spotkania jest wolny.

Pracownicy administracyjni jednostek naukowych będą mogli wziąć udział w  warsztatach z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować wniosek do NCN od strony formalnej, jak aneksować umowę, sporządzić raport, rozliczyć i zamknąć projekt. W programie znalazła się również część dotycząca przebiegu kontroli w siedzibie jednostki. Omówione zostaną także nowe zasady dotyczące konstrukcji kosztorysów w grantach NCN. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Rejestracja uczestników zostanie otwarta 31 marca.

W ramach Dni NCN odbędą się również prezentacje laureatów konkursów NCN, podczas których kierownicy projektów finansowanych przez NCN opowiedzą o prowadzonych badaniach i osiąganych rezultatach. Wstęp na prezentacje po rejestracji.

Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki i wstępny program dostępne są na stronie internetowej NCN.

 
Dni Narodowego Centrum Nauki 2015 – program

W dniach 13-14 maja 2015 r. w Szczecinie odbędzie się trzecia edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia są Narodowe Centrum Nauki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska.

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się:

 • spotkania dla naukowców, podczas których zostanie zaprezentowana oferta konkursowa Centrum,
 • warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN, w których będą mogli wziąć udział pracownicy administracyjni jednostek naukowych,
 • prezentacja laureatów konkursów NCN,
 • posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki.

   

 
Program
13 maja 2015 r.

9.30 – 10.00

Konferencja prasowa

Sala Senatu (nr 102), Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Rybacka 1

10.00 – 13.00

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Sala Rad Wydziałów PUM (nr 109)

Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Rybacka 1

/wstęp dla zaproszonych gości

10.00 – 16.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Uniwersytet Szczeciński

al. Jana Pawła II 22a

grupa I: Mała Sala Senatu (nr 110)

grupa II: Duża Sala Senatu (nr 111)

/wstęp po rejestracji (rejestracja otwarta od 31.03.2015 r.)

14.00 – 17.00

Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki

Aula im. prof. Zdzisława Łaskiego

Akademia Morska w Szczecinie

Wały Chrobrego 1-2, IV p.

/wstęp dla zaproszonych gości

14 maja 2015 r.

10.00 – 16.00

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

grupa III: Sala Kameralna (nr 102)

grupa IV: Sala Senatu (nr 105)

/wstęp po rejestracji (rejestracja otwarta od 31.03.2015 r.)

11.00 – 14.00

Spotkania dla wnioskodawców

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego (nr 185)

Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

Nauki Ścisłe i Techniczne:

Audytorium im prof. Stanisława Skoczowskiego (aula nr 130)

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ul. 26 kwietnia 10

Nauki o Życiu:

Budynek Rektoratu – Aula

Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Rybacka 1

/wstęp na spotkania wolny

 

Spotkania dla wnioskodawców – Dni NCN 2015 w Szczecinie


Narodowe Centrum Nauki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska zapraszają na spotkania informacyjne skierowane do wszystkich naukowców zainteresowanych konkursami NCN, w tym również osób rozpoczynających karierę naukową.

W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki 14 maja 2015 r. odbędą się w tym samym czasie (godz. 11.00-14.00) trzy spotkania tematyczne, przeznaczone dla przedstawicieli trzech grup nauk:

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 • Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego (nr 185)
 • Uniwersytet Szczeciński
 • ul. Krakowska 71-79

Nauki Ścisłe i Techniczne

 • Audytorium im prof. Stanisława Skoczowskiego (Aula nr 130)
 • Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • ul. 26 kwietnia 10

Nauki o Życiu

 • Budynek Rektoratu – Aula
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • ul. Rybacka 1

W każdym spotkaniu wezmą udział członkowie Rady NCN, koordynatorzy dyscyplin oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców.

Podczas spotkań zostanie przedstawiona szeroka oferta konkursowa Centrum, dzięki której polscy badacze i osoby rozpoczynające karierę naukową mogą realizować projekty z zakresu badań podstawowych.

W pierwszej części każdego ze spotkań przedstawiciele Centrum zaprezentują formułę konkursów organizowanych przez NCN oraz omówią nowości w ofercie Centrum, m.in. konkurs POLONEZ przeznaczony dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Osoby zajmujące się obsługą wniosków w NCN pomogą wyjaśnić wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania wniosków oraz przybliżą kryteria ich oceny i zasady finansowania projektów. Obszerny fragment spotkania będzie poświęcony omówieniu wprowadzonych przez Radę NCN w marcu 2015 r. zmian w konkursach, zwłaszcza tych dotyczących kosztów w projektach oraz ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

Wstęp na spotkania nie wymaga wcześniejszej rejestracji.