Aktualności

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 29.11.2019 13:25

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., informujemy, że od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się  znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę MNiSW.
Informujemy, iż z  uwagi na okres świąteczny oraz  termin wysyłania wniosków do MNiSW , prosimy o składanie wniosków  w wersji papierowej (wydruk w formacie pdf, z systemu OSF), w Dziale Nauki – pok. 203, do 16 grudnia br. oraz przesyłanie  w/w wniosków w wersji elektronicznej (pdf) na adres: kolszewska@zut.edu.pl
Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm  jest w ZUT  prorektor ds. nauki.