Aktualności

Informacja o nagrodach Rektora dla nauczycieli akademickich 01.03.2018 13:43

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 marca br. w Dziale Nauki przyjmowane będą wnioski o nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w 2017 roku oraz za całokształt dorobku.

Do nagród za rok 2017  oraz za całokształt dorobku stosuje się Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku – Uchwała nr 82 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 roku.

W tegorocznej edycji nagród Rektora, podstawą pracy komisji ds. nagród i odznaczeń będzie wydruk listy osiągnięć, generowany przez usługę dostępną online pod adresem panel.zut.edu.pl. Usługa ta tworzy m.in. listę publikacji i uzyskanych patentów, które spełniają warunki regulaminu i mogą być przedstawione jako osiągnięcia do nagród. W związku z tym, proszę nie dołączać kopii osiągnięć w postaci publikacji naukowych i uzyskanych patentów.

W przypadku rozliczonych i zakończonych projektów i umów na wykonanie prac badawczych, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.

Osiągnięcia dydaktyczne należy wprowadzać do generatora wniosku opisowo.

W przypadku nagród za całokształt dorobku  należy w generatorze wypełnić wniosek, natomiast  załączniki przygotować w sposób tradycyjny.

Przygotowane wnioski, po zaopiniowaniu przez rady wydziału/jednostki międzywydziałowe należy złożyć w Dziale Nauki (pok. 203, budynek rektoratu ZUT) w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Informacja dodatkowa: do nagród za osiągnięcia naukowe mają zastosowanie:

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 449 41 96.

Prorektor ds. Nauki

/-/  prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski