Aktualności

Konferencja "Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki" 02.11.2017 13:14

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM zaprasza do udziału w konferencji „Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki”, organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w dniach 28- 29 listopada 2017 roku.

Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i jej roli w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Liczne grono krajowych i zagranicznych panelistów zaprezentuje najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W ramach wykładów plenarnych, sesji równoległych połączonych z otwartą debatą i warsztatów będziemy wspólnie definiować wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w rozwój lokalny i regionalny. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu. 

Program konferencji znajduje się w załączeniu oraz na stronie konferencji dialog.amu.edu.pl, udział należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Konferencja jest bezpłatna.

Ewentualne pytania związane z udziałem w wydarzeniu prosimy kierować na adres dialog@amu.edu.pl.