Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów 26.11.2019 12:50

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o przyznaniu w bieżącym roku nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej.

Wśród wyróżnionych osób znalazł się dr inż. Adam Zieliński z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Lista wszystkich wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie internetowej.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.