Aktualności

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 27.11.2014 08:06

W dniu wczorajszym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska  wręczyła nauczycielom akademickim nagrody  za  całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne 2014. 

Miło nam poinformować, że wśród laureatów były:

  • prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska  z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – nagroda za całokształt dorobku

oraz

  • dr hab. inż. Magdalena Janus z Wydziału Budownictwa i Architektury – nagroda za osiągnięcia naukowe.

 

www.nauka.gov.pl/nagrody/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-nauczycieli-akademickich-za-caloksztalt-dorobku-za-osiagniecia-naukowe-lub-dydaktyczne-oraz-za-osiagniecia-organizacyjne-2014.html

 

 Laureatkom składamy serdeczne gratulacje!