Aktualności

Nasi przedstawiciele w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017 – 2020 – sprostowanie 30.11.2016 08:55

Korekta listy członków

W związku ze skorygowaniem  listy członków do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplinie - technologia chemiczna informujemy, że na podstawie danych  uzyskanych z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 listopada 2016 r. naszą Uczelnię reprezentować będą:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof FORMICKI z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
  • prof. dr hab. inż. Jan UDAŁA z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  - dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika
  • prof. dr hab. inż. Stefan BERCZYŃSKI  z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji