Aktualności

NAWA 30.01.2019 09:28

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma przyjemność ogłosić swój pierwszy program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama.

Celem inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy z instytucjami nauki i szkodnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych.

Wielu pracowników naukowych utrzymuje stałe kontakty naukowe z badaczami zagranicznymi. Program oferowany przez NAWA jest doskonałą szansą na umożliwienie im zaproszenia na swoją uczelnię naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie i daje sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami.

W załączeniu znajdą państwo materiały promocyjno-informacyjne nt. Programu im. Ulama. Szczegółowe informacje na temat naboru w programie znajdują się na naszej stronie internetowej.