Aktualności

Planowane uruchomienie systemu OSF – wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017 30.06.2016 10:04

Od dnia 4 lipca 2016 r. planowane jest uruchomienie systemu OSF w celu składania wniosków o przyznanie dotacji w 2017 roku, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Ww. wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

W Dziale Nauki do 8.08.2016 r.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).


Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., pozostaną bez rozpoznania.

Źródło: MNiSW

Maria Kwiatkowska Dział Nauki tel. wew. 4139