Aktualności

Uprawnienia Uczelni do nadawania stopni doktora habilitowanego i doktora 06.05.2019 13:42

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 kwietnia 2019 roku wydała Komunikat dotyczący przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin (na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada 8  uprawnień do nadawania stopnia  doktora habilitowanego oraz 12 uprawnień do nadawania stopnia  doktora:

Nadawanie stopnia doktora habilitowanego:

Dziedzina  nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika i rybactwo 

Dziedzina nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika 
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna

Nadawanie stopnia doktora

Dziedzina  nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • zootechnika i rybactwo

Dziedzina  nauk inżynieryjno - technicznych  w dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • ekonomia i finanse

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (format:  pdf, rozmiar:  719 KB)