Aktualności

WSPÓŁPRACA POLSKO - CYPRYJSKA na lata 2017-2020 16.02.2018 13:14

W dniu 22 września 2017 roku został podpisany polsko-cypryjski program współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2017-2020.

Szczegółowe informacje MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej.

Źródło: MNiSW przesłane przez Biuro KRASP