Aktualności

Zachodniopomorskie Noble za rok 2017 przyznane 25.06.2018 11:24

Jest mi miło poinformować, że w dniu wczorajszym, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki uhonorował Zachodniopomorskim Noblem 3 osoby z naszej uczelni.

Zachodniopomorskie Noble otrzymali:

  • dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT z WTiICh, w dziedzinie nauk technicznych;
  • dr hab. inż. Jarosław Jankowski  z WI, w dziedzinie nauk ekonomicznych;
  • dr hab. inż. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT z WNoŻiR w dziedzinie nauk rolniczych;

Wymienione osoby stanowią trzy  z czterech, których kandydatury otrzymałem od Dziekanów Wydziałów i przekazałem do Kapituły Nagrody.

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję.

W imieniu władz ZUT,

Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, Prorektor ds. Nauki