Konferencje naukowe

49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy Środowisko Biotechnologia 19.03.2015 12:21

Data: 1-4 września 2015r. Miejsce: Siemczyno k. Czaplinka

Tematyka konferencji: 
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy Mikrobiologami i Naukowcami dziedzin pokrewnych, nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi z całej Polski oraz promocja naszej uczelni i regionu. Przedstawione przez uczestników wyniki badań (w formie referatów i posterów), podsumowania oraz osiągnięcia z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, oddziaływań pomiędzy organizmami w różnych ekosystemach oraz przykłady praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej, będą zebrane i opublikowane w formie streszczeń (materiały konferencyjne) i wydane w formie recenzowanych publikacji naukowych.

Link do strony konferencji:  okn2015mikrobiol.wix.com/szczecin