Konferencje naukowe

7th international Conference on Fractional Order Calculus and Its Applications (RRNR’2015) 03.02.2015 12:41

Data: 28-29 sierpnia 2015 r. Miejsce: Szczecin

Tematyka konferencji

Głównym organizatorem jest Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki WE ZUT, patronat Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Przewidywana liczba uczestników: 40 – 50.

Tematyka konferencji koncentruje się na analizie, syntezie i implementacji systemów dynamicznych opisanych równaniami różniczkowymi (lub różnicowymi) niecałkowitego rzędu, a w szczególności na następujących problemach:

 

  • Podstawy matematyczne układów niecałkowitego rzędu
  • Ciągłe w czasie układy niecałkowitego rzędu
  • Dyskretne w czasie układy niecałkowitego rzędu
  • Stabilność, sterowalność, obserwowalność układów niecałkowitego rzędu
  • Identyfikacja układów niecałkowitego rzędu
  • Sterowanie układami niecałkowitego rzędu
  • Zastosowania układów niecałkowitego rzędu

 

Wzorem lat ubiegłych planowane jest wydanie referatów w formie książkowej w wydawnictwie Springer w ramach serii Lecture Notes in Electrical Engineering (seria jest indeksowana przez: ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Springerlink).

      

Link do strony konferencji-  www.rrnr.zut.edu.pl