Konferencje naukowe

II Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” 07.04.2016 08:28

Data: 12-14.09.2016 r. Miejsce: Szczecin

Miejsce konferencji:

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, al. Piastów 45, Szczecin

 

Organizator:

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Ewa Mijowska

 

Strona internetowa konferencji: grafen2d.zut.edu.pl