Konferencje naukowe

II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" 13.04.2016 11:52

Data: 09-10 czerwca 2016 r. Miejsce: Szczecin

W dniach 09-10 czerwca 2016 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka".  Ogranizatorzy:  m.in. WKŚiR, WBiHZ, WNoŻiR ZUT w Szczecinie; PUM w Szczecinie.  Informacje tutaj ekoczlowiek.zut.edu.pl