Konferencje naukowe

IV Polska Konferencje Optyczna, PKO'2015 03.02.2015 12:54

Data: 28.06 - 1.07.2015r. Miejsce: Legnica

Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Katedrę Telekomunikacji i Fotoniki WE ZUT wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizycznym. Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.

Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.   Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

 

Tematyka Konferencji:

 

 • optyka kwantowa
 • optyka nieliniowa
 • fizyka, optyka i technologia laserów oraz innych źródeł promieniowania spójnego
 • optoelektronika
 • optyka światłowodowa
 • optyczne układy zintegrowane
 • optyka medyczna
 • optyka instrumentalna
 • spektroskopia optyczna
 • metrologia optyczna
 • nowe materiały optyczne
 • zastosowania optyki
 • dydaktyka optyki

 

Strona konferencjiwww.pko.zut.edu.pl