Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Czysta Energia” 31.08.2015 13:40

Data: 13-14.10.2015 r. Miejsce: Ustronie Morskie

PLAKAT 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • Wójt Gminy Ustronie Morskie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Premier, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej
 • Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


KOMITET NAUKOWY I PROGRAMOWY KONFERENCJI

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Sekretarz naukowy: Dr inż. Paulina Pianko - Oprych - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


CZŁONKOWIE

 • Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński – Politechnika Koszalińska
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Duer - Politechnika Koszalińska
 • Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek – Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Brzóstowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Kasperski – Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Adam Figiel – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • Prof. dr hab. Piotr Tomaszewski – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Prof. dr hab. Józef Flizikowski – WIM Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski – WIM Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Dr inż. Adam Mroziński – WIM Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: Dr Edward Wiśniewski - Pełnomocnik Wójta Gminy Ustronie Morskie
 • Sekretarz: Mgr Katarzyna Kruszyńska – Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
 • Członkowie: Mgr inż. Piotr Byczkowiak - Prezes Spółki Gminna Energia w Ustroniu Morskim
 • Mgr Urszula Czachorowska - Urząd Gminy Ustronie Morskie
 • Mgr Kamil Lepa – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim


MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

 • Ustronie Morskie | powiat Kołobrzeg Gminny Ośrodek Kultury | ul. Nadbrzeżna 20 | 13 - 14 października 2015 r.


CELE KONFERENCJI
Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych funkcjonowania farm fotowoltaicznych. Proponujemy skoncentrowanie referatów (artykułów) oraz dyskusji wokół następujących obszarów problemowych:

 1. Technologie systemów fotowoltaicznych (instalacje, moduły, falowniki itp.).
 2. Możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych (teoria, case study).
 3. Konfiguracje, pomiary, badania własne.
 4. Uwarunkowania prawne dla rozwoju systemów fotowoltaicznych.
 5. Fotowoltaika w programach NFOŚ i GW, WFOŚ i GW; inne źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych.
  6. Ekologiczne i społeczne aspekty farmy fotowoltaicznej.


CZYSTA ENERGIA-TERMINARZ

 • Termin zgłoszenia referatu (z krótkim streszczeniem): 10 sierpnia 2015 r.
 • Termin przekazania pełnego tekstu artykułu do publikacji: 15 października 2015 r.
 • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 5 września 2015 r.
 • Termin zgłoszenia uczestników: 30 września 2015 r.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI - 12 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PONIEDZIAŁEK)


Przyjazd uczestników Konferencji – zakwaterowanie 12/13.X.


13 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (WTOREK)

 • 09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Nadbrzeżna 20
 • 10.00 - 10.30 Uroczyste otwarcie Konferencji
 • 10.30 - 14.00 Sesje : nr 1 i nr 2 (przerwa kawowa 12.00 - 12.15)
 • 14.00 - 15.00 Lunch
 • 16.00 - 17.30 Wyjazd studyjny – wizja lokalna farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim
 • 19.00 Kolacja


14 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (ŚRODA)

 • 09.00 - 13.00 Sesje: nr 3 i nr 4 (przerwa kawowa 11.00 – 11.15)
 • 13.00 - 13.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
 • 14.00 Lunch


[ Szczegółowy program wys t ą p i e ń  zo s t a n i e p o d a ny w póź n i e j s z y m te r m i n i e ]


KARTĘ ZGŁOSZENIA, streszczenie oraz referat/artykuł należy przesyłać na adres: e.wisniewski@xl.wp.plPATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE JERZY KOŁAKOWSKI

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

PATRONAT HONOROWY REKTOR PROF. DR HAB. INZ.TADEUSZ BOHDAL