Konferencje naukowe

I Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” 17.04.2015 09:42

Data: 27-29.09.2015 r. Miejsce: Szczecin

Miejsce konferencji:

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, al. Piastów 45, Szczecin

 

Organizator:

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Ewa Mijowska

 

Strona internetowa konferencji: grafen2d.zut.edu.pl


Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” to nowa inicjatywa wynikająca z prężnego rozwoju badań nad materiałami dwuwymiarowymi w polskich jednostkach naukowo-badawczych oraz z bardzo obiecujących ich możliwości aplikacyjnych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem materiałami 2D, oraz wzrostem nakładów finansowych na badania nad nimi (m.in. w ramach programu GRAF‑TECH i innych finansowanych przez NCBR oraz NCN) zaistniała potrzeba głębszej integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką badawczą.

Jest to pierwsza konferencja z tego cyklu. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami 2D oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań. 

Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” stanowić będzie interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, na którym spotkają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach, których prace ukierunkowane są na grafen i inne materiały 2D. Pozwoli to na stworzenie miejsca dla upowszechniania wyników badań i wymiany doświadczeń oraz integracji polskiego środowiska naukowego i przemysłowego, zainteresowanego opisaną tematyką.

TEMATYKA
Grafen i inne materiały dwuwymiarowe:
wytwarzanie
charakterystyka
funkcjonalizacja/modyfikacja
biofunkcjonalizacja
modelowanie
zastosowanie np. w fotokatalizie, energetyce, biomedycynie itd.