Konferencje naukowe

Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej 26.01.2015 11:01

Data: 17-20 lutego 2015 r. Miejsce: Ustroń

Tematyka

Ogólnopolska konferencja naukowa odbywająca się w ramach cyklu corocznych spotkań „Szkół Zimowych”. W roku bieżącym odbywa się ósma „Szkoła Zimowa”, którą po raz kolejny współorganizują jednostki Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie i SGGW w Warszawie. W konferencji biorą udział przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych, a także hodowcy i producenci trzody chlewnej, przedstawiciele firm związanych z branżą produkcji trzody chlewnej, w tym m.in. zakłady przetwórstwa mięsnego Animex S.A. oraz dostawcy środków produkcji pasz i innych. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie.