Konferencje naukowe

VI Konferencja naukowa Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2016 07.03.2016 14:30

Miejsce: Międzyzdroje. Data: 7 – 10 czerwca 2016 r.

Konferencja jest kontynuacją konferencji Pomerania–Plast 2001, 2004, 2007, 2010 oraz 2013, a także wcześniejszych cykli konferencyjnych organizowanych przez zespoły polimerowe PS, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia: - Kompozyty i kompozycje polimerowe (kompozyty i nanokompozyty; nowe materiały termoplastyczne, elastomerowe, chemo- i termoutwardzalne, materiały powłokowe i klejowe, modyfikatory i środki pomocnicze); - Polimery a środowisko (polimery biodegradowalne, biomateriały polimerowe, polimery i żywice w układach wodnych, recykling materiałów polimerowych).

Organizator: Instytut Polimerów, WTiICh ZUT w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Program naukowy konferencji obejmuje: wykłady na zaproszenie Komitetu Naukowego (30 min), komunikaty sekcyjne (15 min), komunikaty młodych pracowników i doktorantów/studentów (10 min), oraz sesję plakatową.

Materiały konferencyjne: dwustronicowe skróty wystąpień zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych. Prezentowane prace publikowane będą w czasopiśmie Polimery (zaproszeni prelegenci) oraz po uzyskaniu pozytywnych recenzji publikowane będą w czasopismach: International Journal
of Polymer Analysis and Characterization, Polish Journal of Chemical Technology,Przemysł Chemiczny oraz Przetwórstwo Tworzyw.
Koszty publikacji artykułów w czasopismach ponoszą autorzy, zgodnie
z cennikiem podanym przez redakcje.

Terminy: zgłoszenie udziału w konferencji i dosyłanie skrótów wystąpień do 05 marca 2016 roku (zgłoszenie udziału w konferencji po tym terminie umożliwia uczestnictwo tylko z prezentacją plakatową, bez możliwości zamieszczenia streszczenia w materiałach konferencyjnych).

Koszty: opłata do 31 marca 2016 r.: normalna 1200 zł, ulgowa* 950 zł, osoba towarzysząca 700 zł; opłaty po 31.03.2016 r.: normalna 1300 zł, ulgowa* 1000 zł, osoba towarzysząca 700 zł (*zniżka dla doktorantów i studentów zostanie udzielona po przedstawieniu zaświadczenia z jednostki naukowej). Opłata obejmuje: koszty konferencyjne, wyżywienie (obiady i kolacje) oraz cały program towarzyszący. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Rezerwacja noclegów dla uczestników Konferencji bezpośrednio w Hotelu „Amber-Baltic” do dnia 30.04.2016 (po tym terminie Hotel nie gwarantuje wolnych miejsc noclegowych dla uczestników konferencji po wynegocjowanej cenie).

Wpłaty na konto: ZUT, Szczecin, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie, nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242, z dopiskiem: Pomerania-Plast 2016 + Imię i Nazwisko.

Biuro konferencji: Instytut Polimerów, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel/fax (091) 449 42 47, tel. (091) 449 48 35, e-mail: <span>pomeraniaplast@zut.edu.pl</span>, <span>www.pomeraniaplast.zut.edu.pl</span>.

Miejsce konferencji: Hotel AMBER-BALTIC, ul. Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje, tel. +48 91 32 28 760, www.hotel-amber-baltic.pl