Konferencje naukowe

XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET 2015) 03.02.2015 12:50

Data: 7-10 czerwca 2015 r. Miejsce: Kołobrzeg

Tematyka konferencji

Cykl międzynarodowych konferencji  ISTET (International Symposium on Theoretical Electrical Engineering) jest poświęcony zagadnieniom szeroko związanym z elektrotechniką.  Sympozja  ISTET już od wielu lat gromadzą najwybitniejszych naukowców zajmujących się takimi dyscyplinami jak: analiza i zastosowania pól elektromagnetycznych, obwody elektryczne i elektroniczne, przetwarzanie sygnałów oraz wieloma innymi, związanymi z innowacyjnymi technologiami. Równolegle z konferencją ISTET odbędzie się seminarium SEEM (Seminar on Electromagnetic Evaluation of Materials) poświęcone nieniszczącemu badaniu materiałów (NDT). Tematyka seminarium obejmie najnowsze trendy w nauce oraz przemyśle związane z NDT, takie jak: elektromagnetyczne metody badań nieniszczących, tomografia, zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji i modelowanie numeryczne.  Jest wieloletnią tradycją, że konferencje ISTET odbywają się każdorazowo w innym kraju. Organizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie sympozjum ISTET’2015 odbędzie się w Kołobrzegu. Spodziewany jest udział w nim wielu przedstawicieli czołowych ośrodków naukowych z Polski, Europy, Japonii, Korei, Chin i USA.  Najlepsze prace zgłoszone na sympozjum zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma COMPEL (The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering) i w Archives of Electrical Engineering (AEE). Konferencja została objętą honorowym patronatem JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Głównym organizatorem jest Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki WE ZUT.


Strona konferencjiwww.istet.zut.edu.pl