Aktualności

ERASMUS: NABÓR NA STUDIA 2020/2021 03.01.2020 12:23

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2020/2021 (Program Erasmus+).

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2020/2021 (Program Erasmus+).
Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce Program Erasmus+ dla studentów – studia.
Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 28 lutego 2020.