Aktualności

Pomoc finansowa dla studentów i doktorantów ZUT na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni 02.11.2020 14:15

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zdecydował o dodatkowej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, którzy w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa borykają się z problemami osobistymi, zawodowymi oraz finansowymi.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wraz z załączonymi dokumentami można składać w dziekanatach na poszczególnych wydziałach w formie bezpośredniej, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) lub w formie elektronicznego wniosku z cyfrowym podpisem zaufania.  

Wysokość udzielonych świadczeń w przypadku zapomogi losowej może wynieść do 1 500 złotych, natomiast w przypadku ciężkiej choroby studenta do 3 000 złotych. 

Zarządzenie Rektora ZUT skierowane do studentów

Zarządzenie Rektora ZUT skierowane do doktorantów

Więcej informacji na temat świadczeń oraz pomocy finansowej dla studentów udzielają pracownicy dziekanatów.