Aktualności

Prof. Zbigniew Zapałowicz nagrodzony „Zielonym Feniksem” 22.02.2021 13:25

W czwartek, 18 lutego 2021 roku, po raz pierwszy wręczono Regionalne Nagrody „Zielonego Feniksa”, które trafiły do osób, firm oraz instytucji działających lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach. Medal za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie energetyki otrzymał dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT.

 

Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof.ZUT na co dzień pracuje w Katedrze Technologii Energetycznych ZUT (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT). Całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił energetyce. Jest autorem ponad 175 artykułów i referatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wiele z tych prac dedykował różnym aspektom wykorzystania energii odnawialnej w praktyce. Szczególnym zakresem zainteresowań prof. Zapałowicza było wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej w gospodarce.

Prof. Zbigniew Zapałowicz od trzynastu lat wspiera naukowo i merytorycznie organizowaną przez Urząd Marszałkowski konferencję pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie, aby docenić wkład osób, firm i instytucji działających lokalnie na rzez szeroko rozumianej ekoenergetyki, jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” .

Rozdanie dyplomów i medali miało miejsce w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 Na zdjęciu prof. Zapałowicz