Aktualności

Sukces studentek Architektury Krajobrazu z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w ogólnopolskim konkursie projektowym 03.07.2019 08:58

W konkursie organizowanym przez Gminę Miasto Ciechocinek pt. „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj. Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii  Krajowej” jednogłośną decyzją Jury I nagrodę otrzymała praca przygotowana przez studentki kierunku Architektura Krajobrazu: inż. arch. kraj. Agnieszkę Siewierską i inż. arch. kraj. Anetę Klubę.

Jury doceniło pracę za: „innowacyjność i pomysłowość projektu, atrakcyjność prezentacji wykorzystanych produktów oraz sposób łączenia wzorów, kolorów i materiałów wykorzystanych do aranżacji przestrzeni”.

Praca była przygotowywana w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu "Zintegrowane projektowanie krajobrazu" pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Rzeszotarskiej-Pałka.