Aktualności

ZUT w pierwszej 20. Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank. Kierunek inżynieria materiałowa na podium 11.12.2020 08:10

Poznaliśmy wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs) - EngiRank, który przygotowała Fundacja Edukacyjna “Perspektywy" we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uplasował się na 16. miejscu na 81 uczelni sklasyfikowanych w ogólnym zestawieniu. Kierunek inżynieria materiałowa znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce oraz na drugim w Europie Środkowej.

 

EngiRank opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej. Twórcy rankingu wykorzystali dane z 15 kryteriów pogrupowanych w pięć kategorii: efektywność naukową (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%) i umiędzynarodowienie (20%). W rankingu ogólnouczelnianym porównano 81 uczelni z 13 europejskich krajów (Polska, Bułgaria, Cypr, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa). 

Według EngiRank najlepszą uczelnią okazała się Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza. W pierwszej dwudziestce na 16. miejscu uplasował się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Równolegle z rankingiem głównym opracowano również zestawienia w siedmiu dyscyplinach wchodzących w skład obszaru "Engineering & Technology" (rankings by subject).

Kierunek inżynieria materiałowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT został sklasyfikowany (ex aequo z Politechniką Warszawską) na drugiej pozycji wśród uczelni środkowoeuropejskich oraz na pierwszym miejscu wśród 55 polskich uczelni, które zostały ujęte w zestawieniu.

 

W zestawieniu by subject sklasyfikowano 149 uczelni z 13 krajów, na których prowadzony jest kierunek inżynieria materiałowa. Ranking uwzględniał efektywność naukową (80%) oraz jakość kształcenia (20%). Ocenie podlegały osiągnięcia uzyskane w latach 2014-2018.

Od ponad 30 lat Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT kształci cenionych specjalistów w zakresie technologii materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych kompozytowych oraz materiałoznawców.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, również w formie studiów anglojęzycznych (II stopień). W 2018 roku kierunek uzyskał Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE®Label, nadawany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), tj. sieć zrzeszającą wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów. Jest to potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na kierunku technicznym, który spełnia międzynarodowe standardy. Absolwenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT zaraz po ukończeniu pierwszego stopnia studiów uzyskują tytuł zawodowy Inżyniera Europejskiego.     

Pełne wyniki rankingu