Informacje bieżące

IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych 03.10.2018 13:11

23-24 listopada 2018 roku odbędzie się IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych jednocześnie X Uczelniana Sesja SKN.

Szczegóły na stronie sesji

PATRONAT HONOROWY

  • JM REKTOR ZUT – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
  • Prorektor ds. studenckich ZUT - dr hab. inż. Arkadiusz Terman

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Dział ds. studenckich ZUT w Szczecinie
  • Samorząd studentów ZUT w Szczecinie
  • Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego - dr Dawid Dawidowicz

PROGRAM IV OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZUT W SZCZECINIE

Rozpoczęcie 23 listopada 2018 r. o godz. 8: 30, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, przy ul. J. Słowackiego 17, w auli Auditorium Maximum (parter), ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji 24 listopada 2018 r. o godz. 11:00  w auli Auditorium Maximum (parter).

SEKCJE REFERATOWE

Blok Architektury i Budownictwarejestracja w godz. 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godzina 13:45

ul. J. Słowackiego 17, sala Auditorium Maximum (parter)

Godzina Koło

13:45

Studenckie Koło Naukowe „CONCRETNI”, Wpływ włókien aramidowych na wodoprzepuszczalność wysokowartościowych kompozytów cementowych, Ref: Magdalena Horyza, Kalina Pupacz, Opiekun: dr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:00

Studenckie koło naukowe „City Design” , Proces suburbanizacji obszarów podmiejskich Szczecina na przykładzie gminy Dobra Szczecińska, Ref: Łukasz Zienowicz, Opiekun: mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:15

Studenckie Koło Naukowe „BIOARCHITEKTURA”, Jakość układu funkcjonalnego i przestrzennego mieszkania a jego wielkość powierzchniowa, Ref: Martyna Dolecka, Opiekun: dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:30

studenckie Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, Kształtowanie przestrzeni publicznej przed dworcami kolejowymi na przykładzie dworca Kraków Płaszów, Ref: Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz,  Opiekun: mgr inż. Krystian Banet,  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

14:45

Studenckie Koło Naukowe „ARCHITECA”, Drugie Życie Architektury Poprzemysłowej, Ref: Dawid Kardas, Malwina Szumińska, Opiekun: mgr inż. arch. Alicja Świtalska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15:00

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych „Conkret”, Zbrojenie słupów stalą SAS670/800 - o wysokiej wytrzymałości w porównaniu z tradycyjnym zbrojeniem, Ref: Aleksandra Leszczyńska, Anna Zawisza, Opiekun: mgr inż. Iga Rewers, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

15:15

Studenckie Koło Naukowe „Concretni”, Ocena technologii wykończenia modułowych elementów betonowych i jej wpływ na cechy użytkowe i wizualne, Ref: Małgorzata Wanat, Weronika Gajdecka, Opiekun: dr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15:30

Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB, Wpływ porowatości wybranych wyrobów budowlanych oraz zjawiska subflorescencji na przyśpieszenie korozji chlorkowej, Ref: Beata Bielecka, Opiekun: mgr inż. Jarosław Strzałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15:45

Studenckie Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, Zmiany  w zagospodarowaniu przestrzennym Miechowa, Ref: Gabriela Frań, Justyna Hammer, Opiekun: mgr inż. Krystian Banet, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

16:00

Studenckie Koło Naukowe „CONCRETNI”, Ocena właściwości reologicznych i mechanicznych zapraw cementowych  z wykorzystaniem różnego rodzaju zbrojenia rozproszonego, Ref: Ewa Przytuła, Opiekun: dr inż. Adam Zieliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Chemiczny – rejestracja w godzinach 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godz. 13:00

ul. J. Słowackiego 17, sala 58 (parter)

Godzina Koło

13:00

Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza, Badania porównawcze materiałów filtracyjnych stosowanych w procesie oczyszczania powietrza w okapach kuchennych, Ref: Bartosz Gawlik, Filip Latzke, Opiekun:  dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:15

Studenckie Koło Naukowe „Alpha – Reaktywni”, Badania właściwości mechanicznych oraz fizykochemicznych lekkich toreb z tworzywa sztucznego, Ref: Klaudia Kubowicz, Natalia Stankiewicz, Opiekun: dr inż. Marta Piątek–Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:30

Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza, Wpływ stężenia substancji zapachowej na jakość hedoniczną zapachu na przykładzie geraniolu oraz związków pochodnych, Ref: Dominika Kłosin, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:45

Studenckie Koło Naukowe „Quantum Elm”, modyfikacja sfer węglowych tlenkiem żelaza do zastosowań w elektrochemii, Ref: Mateusz Siejek, Natalia Stankiewicz, Opiekun: dr inż. Karolina Wenelska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:00

Studenckie Koło Naukowe Enzymologów, Wpływ suplementacji medium hodowlanego substancjami organicznymi na ilość wytwarzanej celulozy przez K.xylinus, Ref: Bartłomiej Wysoczański, Opiekun: dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:15

Studenckie koło naukowe „alpha-reaktywni”, Synteza i ocena właściwości poliestrów otrzymanych z udziałem ksylitolu, Ref: Kuba Bomba, Dorota Skowrońska, Michalina Rodzoch, Opiekun: dr inż. Marta Piątek-Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:30

Studenckie Koło Naukowe „Organik”, Synteza nowych pochodnych pirymidyny o potencjalnej aktywności biologicznej przy użyciu kompleksów magnezoorganicznych nowej generacji, Ref: Magdalena Maria Lubowicz, Opiekun:   dr inż. Łukasz Struk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

14:45

studenckie koło naukowe „Bezpiecznik”, Zagrożenia związane z transportem substancji niebezpiecznych, Ref: mgr inż. Bogna Buta, Opiekun: dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15:00

Studenckie Koło Naukowe „Skondensowani”, Atrapy narządów ludzkich do treningu laparoskopowego, Ref: Magda Plaga, Opiekun: dr inż. Joanna Rokicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15:15

Studenckie Koło Naukowe Enzymologów, Modyfikowane mikrosfery alginianowe jako nośnik do immobilizacji enzymów, Ref: Paulina Juźwik, Opiekun:  dr inż. Radosław Drozd, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15:30

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „ALPHA-REAKTYWNI”, Badanie właściwości fizykochemicznych kauczuku naturalnego gatunku ribbedd smoked sheets – RSS, Ref: Daria Baranowska, Anna Dymerska, Opiekun: dr inż. Marta Piątek-Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Ekonomiczny – rejestracja w godzinach 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godz. 9:00

ul. J. Słowackiego 17, sala 58 (parter)

Godzina Koło

09:00

Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji, Zawód Youtuber, czyli dwie strony Internetu, Ref: Robert Stanisław Grabowski, Opiekun:  dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:15

studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Symptomy zachowań etnocentrycznych wśród mieszkańców Bydgoszczy, Ref:  lic. Edyta Wendland, Opiekun: dr inż. Anna Murawska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

09:30

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii „Inwestor”, Od bankruta do krezusa, czyli islandzki powrót na szczyt, Ref: Oskar Musiał, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:45

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Finansowej, Zabezpieczenie kontraktami IRS w obliczu reformy benchmarkowej, Ref: Klaudia Dobosiewicz, Opiekun: dr Marcin Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

10:00

Studenckie Koło Analizy Gospodarczej i Innowacji, Wpływ wypowiedzi Donalda Trumpa w mediach społecznościowych na zachowanie światowych rynków, Ref: Julia Hoffmann, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:15

studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Świadomość konsumentów a ich zachowania na rynku żywności ekologicznej, Ref: lic. Katarzyna Dysarz, Opiekun: dr inż. Anna Murawska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

10:30

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości ,,FIFO”, Jednolity plik kontrolny a praca księgowych, Ref: Zuzanna Nyszkiewicz, Joanna Radawiec, Opiekun:  dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:45

Studenckie Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, Problemy transportowe małych miast oraz próba ich rozwiązania na przykładzie Miechowa, Ref: Andrzej Bąk, Jakub Salach, Opiekun: mgr inż. Krystian Banet, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11:00

Studenckie Koło Naukowe „HRview”, Potrzeby przedstawicieli wszystkich generacji pracowników współczesnego rynku pracy, Ref: Kornelia Kulesza, Opiekun: dr Monika Kampioni-Zawadka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11:15

Studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, System motywowania pracowników w przedsiębiorstwach gastronomicznych,   Ref: lic. Jakub Biegała, Opiekun: dr inż. Anna Murawska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

11:30

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANALIZY GOSPODARCZEJ I INNOWACJI, Wstąpienie Polski do strefy euro widziane oczami studentów rozpoczynających edukację ekonomiczną na ZUT w Szczecinie, Ref: Katarzyna Iwanowska, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11:45

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii „Inwestor”, Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla dwóch sektorów na przykładzie Hali Widowiskowo Sportowej Netto Arena w Szczecinie, Ref: Tomasz Stemplowski, Opiekun: dr Janusz Myszczyszyn, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Roślinno-Przyrodniczy – rejestracja w godzinach 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godz. 9:00

ul. J. Słowackiego 17,  sala Auditorium Maximum  (parter)

Godzina Koło

09:00

Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza, Analiza wpływu wyboru standardu zapachowej jakości powietrza na decyzje o usytuowaniu inwestycji, Ref: Ewa Duber, Anna Kujawa, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:15

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Wpływ biostymulatorów Goteo  i Calibra oraz nawozu Florovit na plon mini cebul zwartnicy Chmiela klon  18 (Hippeastrum chmielii) po pierwszym sezonie uprawy ex vitro, Ref: Przemysław Marciniak, Opiekun: dr hab. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

09:30

studenckie Koło Naukowe Biotechnologii „BioX”, Wielkość genomu   u wybranych gatunków z rodzaju Ononis, Ref: Piotr Kanarek, Zuzanna Wojtal, Opiekun: dr inż. Iwona Jędrzejczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

09:45

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”, Oczyszczalnia ścieków jako źródło energii, bilans energetyczny Oczyszczalni Ścieków „Łyna”, Ref: Malwina Pawłowiec-Burdon, Opiekun: dr inż. Wojciech Truszkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10:00

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych w zależności od miejsca zamieszkania, Ref: Klaudia Ćwikowska, Szymon Wieromiejczyk, Opiekun: dr inż. Anna Bogacka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:15

Studenckie koło naukowe Architektury Krajobrazu, Ogólna historia zielarstwa wraz z metodą zbierania i ich przetwarzania
w dzisiejszych czasach,
Ref: Iga Jędrejek, Opiekun: dr inż. arch. Jerzy Potyrała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10:30

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”, Ochrona środowiska w czasie „Rock na Bagnie”, metody ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko podczas imprez masowych, Ref: Milena Sokołowska, Opiekun: dr inż. Wojciech Truszkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10:45

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Zawartość L-cysteiny i glutationu w zależności od odmiany i organu u mikoryzowanych i kontrolnych roślin Malus x domestica Borkh, Ref: inż. Radosław Łaźny, Opiekun merytoryczny: dr hab. Barbara Łata, Opiekun koła dr hab. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11:00

Studenckie koło naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka, Określenie zależności pomiędzy sposobem żywienia a antropometrycznymi i biochemicznymi markerami stanu odżywienia, Ref: Klaudia Żelichowska, Aleksandra Ziętek, Karol Włodarczyk, Opiekunowie: dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw., dr inż. Magda Bruszkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11:15

Przerwa

11:45

Studenckie Koło Naukowe „ExPlant”, Inicjacja kultury i namnażanie in vitro trędownika bulwiastego, Ref: Rafał Jabłoński, Opiekun: dr inż. Natalia Miler, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

12:00

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Skarlanie mechaniczne jako bezpieczna dla środowiska metoda regulacji wzrostu i pokroju roślin na przykładzie kilku odmian petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana), Ref: inż. Natalia Kuźma, Kamil Nawrot, Opiekun: dr hab. Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12:15

Studenckie Koło Naukowe „Teleinformatyk”, Projekt i wykonanie mikrostrukturalnego czujnika światłowodowego do badania jakości wina, Ref: Bartłomiej Kucharczyk, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:30

Studenckie Koło Naukowe „ExPlant”, Wpływ światła
o zróżnicowanym spektrum na regenerację pędów przybyszowych chryzantemy,
Ref: Julia Chochlińska, Opiekun: dr inż. Natalia Miler, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

12:45

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”, Po co w mieście las, efektywne zarządzanie Lasem Miejskim
w Olsztynie,
Ref: Edyta Kaliszewska, Opiekun: dr inż. Wojciech Truszkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesj

Blok Techniczny – rejestracja w godzinach 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godz. 9:00

ul. J. Słowackiego 17, sala 151  (I piętro)

Godzina Koło

09:00

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „ACT!”, BUDOWA TESTOWEGO ZESTAWU AUDIO DO BADAŃ NAD WPŁYWEM ZAKŁÓCEŃ NA JAKOŚĆ ODTWARZANEGO DŹWIĘKU, Ref: Maciej Hejlasz, Rafał Kowal, Opiekun: dr inż. Artur Wollek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:15

Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza, Ocena zapachowego oddziaływania spalarni odpadów komunalnych na przykładzie szczecińskiego EcoGeneratora, Ref: Paula Felczak, Wojciech Szychowski, Opiekun:  dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:30

Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Prograjektowych „CADM”, Projekt protezy ludzkiej dłoni przeznaczonej do sterowania ścięgnami lub serwonapędami, Ref: Josef Göttken, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:45

Studenckie Koło Naukowe „SARIS”, Konstrukcja i sterowanie manipulatora równoległego o 6-ciu stopniach swobody, Ref: Robert Sikora, Daniel Jasiński, Opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:00

Studenckie Koło Naukowe Odlewników, Aspekty mikrostrukturalne stali HR3C po starzeniu, Ref: Klaudia Klimaszewska, Opiekun: dr inż. Maciej Nadolski, Politechnika Częstochowska

10:15

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz 500, Projekt Łazika Marsjańskiego, Ref: Bartłomiej Koko, Artur Borkowski, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:30

Studenckie Koło Naukowe Modelowania Komputerowego „GRAFEN”, Przegląd prac z zakresu modelowania komputerowego zrealizowanych w Studenckim Kole Naukowym „GRAFEN”, Ref: Katarzyna Ćwikła, Karolina Berbeś, Opiekun: dr Jan Lachowski, Politechnika Świętokrzyska

10:45

studenckie Koło Naukowe „MORSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI SZKUNER SP2ZIE”, Per radio ad astra, Ref: Jan Wójtowicz, Opiekun: dr inż. Krzysztof Januszewski, Uniwersytet Morski w Gdyni

11:00

studenckie Koło Naukowe Dydaktyki Informatyki i Matematyki ,,OMEGA”, Wiedza, umiejętności a praktyki studenckie na kierunkach inżynieryjnych, Ref: Emanuel Krzysztoń, Opiekun: dr Katarzyna Chmielewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11:15

Przerwa

11:45

Studenckie koło naukowe wynalazczości i racjonalizacji, Innowacyjne technologie zabezpieczeń elementów maszyn rolniczych przed korozją w przedsiębiorstwie samasz, Ref: Karolina Sosna, Angelika Mikutowicz, Opiekun: dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nadzw., Politechnika Białostocka

12:00

studenckie Koło naukowe „Quaternion”, Badanie cech sparametryzowanego dyskretnego przekształcenia Fouriera oraz synteza szybkich algorytmów jego realizacji, Ref: Mateusz Raciborski, Opiekun: dr Galina Cariowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:15

Studenckie Koło Naukowe Odlewników,  Analiza mikrostruktury i właściwości stali Sanicro 25 po starzeniu, Ref: Agata Merda, Opiekun: dr inż. Maciej Nadolski, Politechnika Częstochowska

12:30

Studenckie Koło Naukowe „WiWav”, Zdalnie sterowana platforma badawcza akwenów śródlądowych, Ref: Adam Kiełkowski, Mateusz Górski, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:45

Studenckie Koło Naukowe Teleinformatyki Apacz 500, Ploter wertykalny z wykorzystaniem technologii CNC jako urządzenie zdalne, Ref: Dawid Prus, Patryk Klimowicz, Opiekun: dr inż. Piotr Lech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:00

studenckie Koło naukowe „Quaternion”, Opracowanie kolekcji algorytmów szybkiej transformaty DCT/IDCT dla małych rozmiarów zbiorów danych wejściowych, Ref: Marta Makowska, Paweł Strzelec, Opiekun: dr Galina Cariowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Zwierzęcy – rejestracja w godzinach 7:30 – 8:30

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Rozpoczęcie prezentacji referatów godz. 9:00

ul. J. Słowackiego 17, sala 14  (I piętro)

Godzina Koło

09:00

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Genetycznej i Komórkowej „Tritorium”, Próba opracowania testu predykcyjnego dysplazji stawu biodrowego u psów, Ref: Martyna Podgajna, Opiekunowie: dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka, dr hab. inż. Andrzej Dybus, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:15

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, Gene-Calc, czyli alternatywa dla niekomercyjnych narzędzi bioinformatycznych, Ref: Jan Bińkowski, Opiekun: Prof. zw. dr hab. inż. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:30

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Analiza właściwości biochemicznych oraz lekooporności szczepów Staphylococcus pseudintermedius wyizolowanych od psów, Ref: Kamila Dubrowska, Marta Gołębiewska, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

09:45

Studenckie Koło naukowe ichtiologów i akwarystów, Przeżywalność ikry troci wędrownej w naturalnych tarliskach, Ref: Jan Krzystolik, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:00

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa „Bio-Meat”, Wykorzystanie rodzimej rasy puławskiej w krzyżowaniu z rasami duńskimi do produkcji mięsa wysokiej jakości, Ref: Krzysztof Sameluk, Opiekun: dr hab. Artur Rybarczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:15

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, Genetyczne uwarunkowanie procesu melanogenezy na modelu norki amerykańskiej (Neovison vison), Ref: Jakub Kubiś, Jan Bińkowski, Opiekun: Prof. zw. dr hab. inż. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

10:30

Studenckie Koło Naukowe Technologii Rybnej i Enzymów, Właściwości technologiczne białek odzyskanych z pancerzy pozostałych po obieraniu krewetek, Ref: Tomasz Bogdan, Patryk Kamiński, Opiekunowie: dr hab. inż. Mariusz Szymczak, dr inż. Katarzyna Felisiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

10:45

Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych, Czy kleszcze korzystają z kompasu? Zmysł magnetyczny u bezkręgowców, Ref: Martyna Frątczak, Opiekun: Prof. zw. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11:00

Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców,  Potencjał antyoksydacyjny liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus), Ref: Anna Szewczyk, Opiekun: dr hab. inż. Wioletta Biel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11:15

Przerwa

11:45

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Zwierząt, Wpływ systemu hodowlanego na zmienność nukleotydową genu receptora melanokortyny-4 (MC4R) szynszyli (Chinchilla lanigera, Bennett, 1829), Ref: Jan Bińkowski, Jakub Kubiś, Opiekun: Prof. zw. dr hab. inż. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:00

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Analiza aktywności protekcyjnej dodatku fagowego przed rozwojem Yersinia enterocolitica
w żywności,
Ref: Joanna Jabłońska, Marta Roszak, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:15

Studenckie Koło Naukowe Technologii Rybnej i Enzymów, Jakość marynowanego śledzia bałtyckiego podczas składowania zamrażalniczego, Ref: Patryk Kamiński, Tomasz Bogdan, Opiekunowie: dr hab. inż. Mariusz Szymczak, dr inż. Katarzyna Felisiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:30

Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców, Ocena wartości odżywczej karm granulowanych dla psich seniorów, Ref: Jagoda Kędziora, Amanda Olszewska, Opiekun: dr hab. inż. Wioletta Biel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:45

Studenckie koło naukowe hodowców zwierząt przeżuwających „Taurus” / Studenckie koło naukowe genetyków zwierząt, Analiza użytkowości mięsnej krów rasy Limousine, Ref: Aleksandra Guszczenko, Opiekun:   dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska/ Opiekun: dr hab. inż. Inga Kowalewska – Łuczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:00

Studenckie Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych / Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, Porównanie wartości hodowlanej buhajów rasy PHF odmiany czerwono-białej ocenianych dwiema metodami, Ref: Anna Karlak, Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:15

Studenckie koło naukowe Higieny środowiska, Lizawki jako źródło selenu dla zwierząt, Ref: Zuzanna Świekatowska, Opiekun: dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

SEKCJE POSTEROWE

Blok Chemiczny – instalacja posterów do godziny 9:00

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Prezentacja posterów od godz. 12:00 do godz. 13:00

ul. J. Słowackiego 17, hol przy auli Auditorium Maximum (parter)

Godzina Koło

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej Wydziału Lekarskiego i Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polimorfizm genu hydroksylazy tryptofanowej typu 1 a stężenie serotoniny w surowicy krwi: badania wstępne populacji dzieci autystycznych, Ref: Urszula Szulc, Opiekun: dr Anna Cieślińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Studenckie Koło Naukowe Praktyczne proekologiczne aplikacje kodów CFD i symulatorów procesowych „SOLVER”, Wpływ prędkości gazu na hydrodynamikę złoża fluidalnego w reaktorze, Ref: Fabian Kaczmarek, Jakub Nadskakulski, Opiekunowie: dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych, dr inż. Anna Story, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe „Skondensowani”, Zastosowanie materiałów żelowych do produkcji modeli ludzkich organów wykorzystywanych w symulacjach laparoskopowych, Ref: Ewelina Bek, Opiekun: dr inż. Joanna Rokicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody, Zastosowanie żywicy jonowymiennej Amberlyst 15 w reakcji acylowania związków aromatycznych metodą Friedla-Craftsa, Ref: Sandra Maćkowiak, Opiekun: dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Praktyczne proekologiczne aplikacje kodów CFD i symulatorów procesowych „SOLVER”, Wpływ wybranych parametrów na współczynnik efektywności lewobieżnego obiegu sprężania pary, Ref: Ada Hlebowicz, Opiekunowie: dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych, dr inż. Anna Story, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Architektury i Budownictwa – instalacja posterów do godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)  

Prezentacja posterów od godz. 12:45 do godz. 13:45

ul. J. Słowackiego 17, hol przy auli Auditorium Maximum (parter)

Godzina Koło

 

Studenckie koło naukowe „Architeca”, Rodzaje czynników mających wpływ na procesy postępującej degradacji obiektów architektonicznych, Ref: Magdalena Różalska, Justyna Tchórowska, Opiekun: mgr inż. arch. Alicja Świtalska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie koło naukowe Architektury Krajobrazu, Koncepcja zagospodarowania parku osiedlowego na Gądowie Małym we Wrocławiu pt. „Park Leonardo da Vinci. Projektowany na potrzeby Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018”, Ref: Anna Freus, Danuta Biedroń, Opiekun: dr. inż. arch. Jerzy Potyrała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

studenckie Koło naukowe „BETONIC”, Analiza właściwości fizycznych i chemicznych historycznych zapraw, Ref: Paweł Anioł, Opiekun: dr inż. Justyna Zapała-Sławeta, Politechnika Świętokrzyska

 

Studenckie Koło Naukowe „Architeca”, Pięć postulatów nowoczesnej architektury według Le Corbusiera, Ref: Sylwia Łangowska, Justyna Masłowska, Aleksandra Mazur, Opiekun: mgr inż. arch. Alicja Świtalska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło naukowe „BETONIC”, Wpływ metakaolinu na wybrane właściwości zapraw z cementu glinowego i portlandzkiego, Ref: Ewa Kamela, Martyna Pielak, Opiekun: dr inż. Justyna Zapała-Sławeta, Politechnika Świętokrzyska

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Zwierzęcy – instalacja posterów do godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

 Prezentacja posterów od godz. 14:00 do godz. 15:30

ul. J. Słowackiego 17, hol przy auli Auditorium Maximum (parter)

Godzina Koło

 

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Ocena występowania szczepów z rodzaju Pseudomonas u bydła, Ref: Joanna Laskowska, Opiekun:  dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie koło naukowe hodowców zwierząt przeżuwających „taurus” / Studenckie koło naukowe genetyków zwierząt, Analiza użytkowości mlecznej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej w pięciu laktacjach 305 dniowych, Ref: Michał Cywiński, Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska /Opiekun: dr hab. inż. Inga Kowalewska-Łuczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BADAŃ PODWODNYCH, Występowanie Siei (Coregonus lavaretus L.) w Jeziorze Dąbie, Ref: Kamila Fidos, Opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców, Ocena poprawności żywienia koni w ośrodku jeździeckim z Województwa Zachodniopomorskiego, Ref: Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz, Opiekun: dr hab. inż. Wioletta Biel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt / Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus”, Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy profilu białkowego mleka krów z Mastitis i krów zdrowych: Badania wstępne, Ref: Paweł Seńko, Opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Michałek / Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Ptaków, Ocena wybranych cech jakości jaj perliczych w zależności od czasu ich przechowywania, Ref: Marek Bochyński, Opiekun: dr hab. inż. Danuta Majewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Biologii Rozrodu, Wykorzystanie metody ultrasonograficznej we wczesnej diagnozie ciąży u owiec, Ref: Ilona Cichocka, Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne PTOP „Salamandra”, Osobliwości przyrodnicze szczecińskich podziemi, Ref: Gabriela Malinowska, Opiekun: dr hab. Magdalena Dzięgielewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców, Ocena wartości odżywczej karm weterynaryjnych dla psów, Ref: Karolina Żurawowicz, Katarzyna Pszczoła, Opiekun: dr hab. inż. Wioletta Biel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki „Proteios”, Analiza składu białkowego białka jaja perlicy domowej – badania wstępne, Ref: Mateusz Bernaciak, Szymon Dyguś, Opiekun: dr inż. Adam Lepczyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HODOWCÓW ZWIERZĄT PRZEŻUWAJĄCYCH „TAURUS” / STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH I LABORATORYJNYCH, Porównanie składu i wydajności mleka owiec w zależności od liczby komórek somatycznych, Ref: Anna Karlak, Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie /Opiekun: dr inż. Beata Grzegrzółka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt, Analiza profilu białkowego surowicy krwi psa z ropnym zapaleniem dziąseł i chorobą Addisona: Badania wstępne, Ref: Katarzyna Loba, Katarzyna Flis, Opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Michałek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji

Blok Interdyscyplinarny – instalacja posterów do godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie godz. 8:30 w auli Auditorium Maximum (parter)

Prezentacja posterów od godz. 12:00 do godz. 13:00

ul. J. Słowackiego 17, hol przy auli Auditorium Maximum (parter)

Studenckie Koło Naukowe „CommodityLab”, Intuicyjne opakowanie na kosmetyki kolorowe, czyli Kosmetyczny Elementarz, Ref: Marta Łęczewska, Patrycja Flejszman, Opiekun: dr hab. Renata Dobrucka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Godzina Koło

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Adama Malickiego, Zmiany szaty leśnej w wyludniającej się wsi na Roztoczu na przykładzie Guciowa, Ref: Sara Torój, Opiekun: dr Piotr Demczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów, Wykorzystanie Ozonu do Dezynfekcji w kulturach in vitro, Ref: Kamila Kolasińska, Paulina Kętrzyńska, Opiekun: dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności, Technologia otrzymywania pieczywa gryczanego metodą ciasta biszkoptowego, Ref: Joanna Jardzewska, Nezahat Olcay, Opiekun: dr inż. Robert Iwański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

24 listopada 2018, godz. 11:00 w auli Auditorium Maximum (parter) ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji