Informacje bieżące

Szkoła Doktorska – Rekrutacja 2019/2020 15.07.2019 12:21

W dniu 12.07.2019 r. ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 

Przyszłym Doktorantom oferujemy zajęcia realizowane zgodnie z autorskim programem kształcenia obejmującym 11 dyscyplin z 2 dziedzin. Moduły zajęć, mające praktyczny i interaktywny charakter, obejmują:

  • umiejętności akademickie;
  • metodologię i pracę badawczą;
  • rozwój kompetencji badawczych i mentoring;
  • wykłady, warsztaty oraz seminaria specjalnościowe i interdyscyplinarne;
  • współpracę z ośrodkami badawczymi i z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej będą realizowane przez profesjonalną kadrę naukową z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjno-dydaktycznej oraz metod kształcenia. Przyszli doktoranci uzyskają przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej oraz nabędą umiejętności w posługiwaniu się metodami i aparatem pozwalającym na rozwiązywanie problemów naukowych.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej.