Zakres działań jednostki

  1. Rozliczenia zajęć dydaktycznych
  2. Plany i programy studiów
  3. Standardy kształcenia
  4. Jakość kształcenia
  5. Studia doktoranckie
  6. Kształcenie ustawiczne
  7. Wymiana zagraniczna studentów
  8. Asystent stażysta
  9. MOSTECH, MOSTAR
  10. Biuro Karier