Sekcja ds. Rozliczeń Dydaktyki i Kształcenia Ustawicznego

  • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA- MARCINKOWSKA kierownik sekcji 91 449 43 39
  • mgr inż. BEATA MARCHEWCZYK starszy specjalista 91 449 43 39
  • mgr MAŁGORZATA NAZARKIEWICZ starszy specjalista 91 449 48 04

 

 

  1. Rozliczenie godzin dydaktycznych
  2. Studia podyplomowe i kursy