Sekcje Działu Kształcenia

SEKCJA DS. PROGRAMÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  • mgr inż. JUSTYNA ŻUK- BŁASZYK kierownik sekcji 91 449 44 71
  • mgr ANITA MATYJASZCZYK specjalista 91 449 44 71
  • mgr KAMILA ŚWIERKLAŃSKA  st. referent 91 449 44 71

SEKCJA DS. ROZLICZEŃ DYDAKTYKI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA- MARCINKOWSKA kierownik sekcji 91 449 43 39
  • mgr inż. BEATA MARCHEWCZYK specjalista 91 449 43 39
  • mgr MAŁGORZATA NAZARKIEWICZ specjalista 91 449 48 04

BIURO KARIER 
70-311 Szczecin, al. Piastów 48, tel. 91 449 40 80, e-mail: biurokarier@zut.edu.pl

  • mgr MAŁGORZATA KĘPKA specjalista 91 449 40 80