Sekcje Działu Kształcenia

SEKCJA DS. PROGRAMÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  • mgr inż. Justyna Żuk- Błaszyk kierownik sekcji 91 449 44 71
  • mgr Anita Matyjaszczyk specjalista 91 449 48 44
  • mgr Kamila Świerklańska st. referent 91 449 44 71
  • mgr inż. Aleksandra Rosińska sam. referent 91 449 44 71

SEKCJA DS. ROZLICZEŃ DYDAKTYKI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  • mgr inż. Małgorzata Ciszewska- Marcinkowska kierownik sekcji 91 449 43 39
  • mgr inż. Beata Marchewczyk specjalista 91 449 43 39
  • mgr Małgorzata Nazarkiewicz specjalista 91 449 48 04

BIURO KARIER 
70-363 Szczecin, ul. Jagiellońska 20-21, tel. 91 449 40 80, e-mail: biurokarier@zut.edu.pl

  • mgr Małgorzata Kępka specjalista 91 449 40 80