Programy studiów

  • mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk kierownik sekcji 91 449 44 71
  • mgr Anita Matyjaszczyk starszy specjalista 91 449 48 44
  • mgr inż. Aleksandra Rosińska - st. referent - 91 449 44 71