Aktualności

Dotacje dla publicznych uczelni wyższych 11.05.2015 15:15

Uchwałą nr 589/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Zasady udzielania dotacji publicznym uczelniom wyższym województwa zachodniopomorskiego, które są obowiązujące w roku 2015.

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe w budżecie województwa, możliwe będzie dofinansowanie jedynie kilku najważniejszych przedsięwzięć, pod warunkiem zgłoszenia ich przez Rektorów uczelni na tzw. „liście rankingowej”. Termin na złożenie list rankingowych do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego mija 25 maja br. Po tym terminie możliwe będzie składanie wniosków na poszczególne zadania z listy.  Wniosek powinien wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej 45 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

W związku z powyższym informujemy, że termin składania propozycji przedsięwzięć do dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego należy składać w terminie do 20.05.2015 w Dziale Nauki. Propozycje proszę przygotować w formie „listy rankingowej z Wydziału” podpisanej przez Dziekana Wydziału. 

 

Zasady udzielania dotacji publicznym uczelniom wyższym województwa zachodniopomorskiego (format:  doc, rozmiar:  91 KB)


Źródło: Urząd Marszałkowski w Szczecinie