Aktualności

Firma PCC – Intermodal SA ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów 09.07.2019 08:09

W ramach konkursu będą mieli możliwość: zapoznania się z dokumentacją studium wykonalności, weryfikację dotychczasowych założeń koncepcyjnych oraz zgłoszenie swoich propozycji optymalizacji układu funkcjonalno-użytkowego suchego portu, jeszcze przed jego wybudowaniem.

Łączna przewidziana w konkursie pula nagród to 100 000 PLN.

Potrzebne dokumenty: