Studia Doktoranckie

Zakres działań jednostki 

 

mgr inż. Kinga Wolny
e-mail: kwolny@zut.edu.pl

tel.: 91 449-48-44, fax.: 91 449-41-87

  1. Pomoc materialna
  2. Stypendia doktoranckie
  3. Informacja w spr. rekrutacji na studia
  4. Informacja w spr. przedłużenia odbywania studiów doktoranckich
  5. Informacja w spr. ubiegania się o miejsce w domu studenckim
  6. Informacja w spr. ubezpieczenia zdrowotnego

 


Legitymacje ubezpieczeniowe

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zgodnie z informacją Rzecznika Prasowego ZUS zamieszczoną na stronie internetowej www.zus.pl zaprzestaje się wydawania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. 

Wydane dotąd druki mogą być w dalszym ciągu poświadczane przez uczelnię do czasu wyczerpania miejsc na wpisy.

Dowodem potwierdzającym prawo do korzystania z opieki zdrowotnej 
dla doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia jest druk ZUS ZZA (druk zgłoszenia do ubezpieczenia przez uczelnię) oraz legitymacja doktoranta. 

Druk ZUS ZZA jest wydawany w Dziale Wynagrodzeń, Rektorat p. nr 219.