Informacje bieżące

Informacja Działu Nauki 21.12.2017 11:42

Dział Nauki informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku prace w zakresie obsługi projektów badawczych prowadzone będą przez Centrum Zarządzania Projektami mieszczące się w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Równocześnie informujemy, że  prace w ramach odpłatnej działalności badawczej prowadzone będą również w Regionalnym  Centrum Innowacji i Transferu Technologii.