JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - Art 76.4 - prace pisemne należy sprawdzić przed egzaminem dyplomowym w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. System ten dostępny jest pod adresem: jsa.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje i instrukcje na temat obsługi JSA znajdą Państwo w bazie wiedzy  oraz w niedawno opublikowanych na YouTube filmach instruktażowych.

W sprawach związanych z utworzeniem konta w JSA należy się kontaktować z UCI.