Pisma Okólne Kanclerza ZUT

Nr pismaDataPismo okólne w sprawieZałączniki
 

ROK 2024

 
411.04.2024r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres 2 lat, tj. od 01.08.2024 do 31.07.2026
322.02.2024r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 miesięcy
27.02.2024r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących,w tym tuszy oraz tonerów dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 m-cy
130.01.2024r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok budżetowy 2024
 

ROK 2023

 
520.11.2023r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie
416.06.2023r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2024
312.06.2023r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2026 r.
229.05.2023r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres 2 lat, tj. od 01.08.2023 r. do 31.07.2025 r.
126.01.2023r.Pismo okólne w sprawie przygowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok budżetowy 2023
 

ROK 2022

 
723.09.2022r.Pismo okólne w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni na okres 36 miesięcy
626.08.2022r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 miesięcy
528.07.2022r.Pismo okólne w sprawie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie usługi odbioru i utylizacji odpadów innych niż komunalne dla jednostek organizacyjnych ZUT
428.06.2022r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2023
331.05.2022r.Pismo okólne w sprawie likwidacji pieczątek służbowych przez jednostki organizacyjne ZUT
218.03.2022r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek ZUT na okres 24 miesięcy
120.01.2022r.Pismo Okólne w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok 2022
 

ROK 2021

 
928.10.2021r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi porządkowo-czystościowej w obiektach ZUT w okresie 2022-2024
826.10.2021r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży...oraz gaśnic, agregatów gaśniczych i aparatów powietrznych...
76.07.2021r.Pismo okólne w sprawie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie usługi odbioru i utylizacji odpadów innych niz komunalne dla jednostek ZUT
62.07.2021r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2021
58.06.2021r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres dwóch lat (2021-2023)
425.05.2021r.Pismo okólne w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na planowane zakupy odczynników dla jednostek organizacyjnych ZUT
320.04.2021r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług ... przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży hydrantów wew., gaśnic, agregatów gaśniczych i aparatów pow
214.04.2021r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek ZUT
127.01.2021r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok 2021
 

ROK 2020

 
112.12.2020r.PISMO OKÓLNE Nr 11 Kanclerza w sprawie nowych zasad wykonania niektórych obowiązków związanych z udzieleniem zamówień publicznych na dostawy lub usługi nabywanych jako niezbędne do przeciwdziałania SARS-Cov2 (COVID-19)
1018.09.2020r.Pismo okólne w sprawie zmiany zasad wykonywania niektórych obowiązków związanych z udzieleniem zamówień publicznych nabywanych jako niezbędne do zapobiegania lub zwalczania SARS-Cov2 (COVID-19)
911.09.2020r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, gruzu, surowców wtórnych, odpadów płynnych i odpadów pokonsumpcyjnych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024
88.09.2020r.Pismo okólne w sprawie wykonania niektórych obowiązków związanych z udzieleniem zamówień publicznych na dostawy lub usług nabywanych jako niezbędne do przeciwdziałania SARS-Cov2(COVID-19)
723.06.2020r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w 2021
617.04.2020r.Pismo okólne Kanclerza z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie usługi odbioru i utylizacji odpadów innych niż komunalne dla jednostek organizacyjnych
52.04.2020r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących...
44.03.2020r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.
35.02.2020r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 24 miesięcy
217.01.2020r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres trzech lat tj. od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r.
18.01.2020r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok 2020
 

ROK 2019

 
712.11.2019r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 24 miesięcy
613.08.2019r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni na okres 48 miesicy
59.07.2019r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2020
49.04.2019r.Pismo Okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wew. i zew., zaworów hydrantowych, węży, gaśnic, agregatów gaśniczych i aparatów powierznych
37.02.2019r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie usługi odbioru i utylizacji odpadów innych niż komunalne dla jednostek ZUT w Szczecinie
228.01.2019r.Pismo okólne w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na planowane na okres 12 miesięcy zakupy odczynników dla jednostek organizacyjnych ZUT
111.01.2019r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie
 

ROK 2018

 
58.10.2018r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2018/2019
419.07.2018r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku 2019
36.02.2018r.Pismo okólne nr 3 w sprawie zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych
223.01.2018r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów organicznych, gruzu, surowców wtórnych i odpadów płynnych z obiektów Uczelni
15.01.2018r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie korzystania przez pracowników Uczelni z usług pocztowych oraz usług kurierskich
 

ROK 2017

 
1420.10.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni w okresie od 31.01.2018 r. do 31.01.2021 r.
1311.08.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących, w tym tuszy oraz tonerów dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 miesięcy
1218.07.2017r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej
117.07.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie przygotowania postępowania na wykonanie usług utylizacji zbędnych mieszanin chemicznych oraz odczynników chemicznych
104.07.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie wdrożenia obligatoryjnego formularza protokołu likwidacji składników majątkowych Uczelni
94.07.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2017/2018
823.06.2017r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 24 miesięcy
723.06.2017r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
512.06.2017r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 12 miesięcy
614.06.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
428.04.2017r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie przygotowania postępowania na wykonanie usług utylizacji zbędnych odczynników chemicznych oraz innych substancji mogących uchodzić za niebezpieczne dla jednostek organizacyjnych ZUT
327.03.2017r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
23.02.2017r.Pismo okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie „kompleksowej usługi porządkowo – czystościowej w obiektach ZUT oraz w zastępstwie za pracowników obsługi
127.01.2017r.Pismo okólne nr 1 Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres trzech lat tj. od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.
 

ROK 2016

 
520.11.2023r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie
326.09.2016r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
214.07.2016r.Pismo Okólne Kanclerza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2016/2017
114.06.2016r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku 2017
 

ROK 2015

 
74.12.2015r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 12 miesięcy
625.11.2015r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów organicznych, gruzu, surowców wtórnych, odpadów płynnych i odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów Uczelni
53.09.2015r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2016
426.06.2015r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostaw odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy
33.06.2015r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie „kompleksowej usługi porządkowo- czystościowej w obiektach ZUT w Szczecinie oraz w zastępstwie za pracowników obsługi
21.04.2015r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, zaworów hydrantowych...
128.01.2015r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi konserwacji i serwisowania kotłowni, węźłów cieplnych i hydroforni w jednostkach organizacyjnych ZUT w Szczecinie w okresie 36 miesięcy
 

ROK 2014

 
818.08.2014r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej
72.07.2014r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2014/2015
624.06.2014r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.
523.06.2014r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni w okresie od 01.02.2015 r. do 31.01.2018 r.
415.05.2014r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
37.03.2014r.Pismo Okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących, w tym tuszy oraz tonerów dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 miesięcy
216.01.2014r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy
113.01.2014r.Pism Okólne Kanclerza w sprawie uzupełnienia danych do udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres 34 miesięcy, tj. od 01.03.2014 r. do 31.12.2016 r.
 

ROK 2013

 
95.11.2013r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie informacji dotyczących dostępnych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji budowlanych przez jednostki organizacyjne Uczelni.
817.10.2013r.Pismo Okólne nr 8/2013 Kanclerza ZUT w Szczecinie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres trzech lat tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
72.10.2013r.Pismo Okólne nr 7 Kanclerza ZUT w Szczecinie z dnia 02.10.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2016 r.
627.08.2013r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2014.
510.07.2013r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2013/2014
46.06.2013r.Pismo Okólne Kanclerza ZUT nr 4/2013 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia środków transportu na okres trzech lat
323.05.2013r.Pismo Okólne nr 3/2013 Kanclerza ZUT z dnia 23.05.2013 r. w sprawie korzystania przez pracowników Uczelni z usług pocztowych na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych zawartej z Pocztą Polska S.A. ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z usług
27.05.2013r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie pozyskiwania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji budowlanych przez jednostki organizacyjne Uczelni
121.01.2013r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi konserwacji i serwisowania urządzeń dżwigowych w jednostkach organizacyjnych ZUT
 

ROK 2012

 
1020.12.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres 24 miesięcy
930.11.2012r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych
82.10.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy
721.09.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych ZUT
618.09.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w roku 2013
512.09.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów organicznych, gruzu, surowców wtórnych, odpadów płynnych i odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów ZUT
44.07.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2012/2013
314.06.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie zasad wdrożenia obligatoryjnego formularza protokołu awarii w jednostkach organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
216.04.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pocztową dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie w okresie od 01.01.2013 r. do 30.12.2013 r.
119.01.2012r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, zaworów hydrantowych, węży stanowiących wyposażenie h
 

ROK 2011

 
914.09.2011r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni od 01.02.2012 r. do 31.01.2015 r.
81.09.2011r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów i dzierżawę butli dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
711.08.2011r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
61.08.2011r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w 2012 roku
55.07.2011r.Pismo okólne w sprawie zasad udzielania, dokumentowania i przechowywania dowodów udzielenia zamówień nie wymagających stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
430.06.2011r.Pismo okólne sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na lata 2011/2012
330.03.2011r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych Uczelni w okresie od 05.09.2011 r. do 30.09.2014 r.
229.03.2011r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
121.02.2011r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i serwisowania kotłowni i węzłów cieplnych w jednostkach organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 48 miesięcy
 

ROK 2010

 
1020.09.2010r.Pismo Okólne nr 10/2010 Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia na okres 3 lat tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
92.08.2010r.Pismo Okólne nr 9/2010 Kanclerza w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku 2011
828.05.2010r.Pismo Okólne nr 8/2010 Kanclerza w sprawie udzielania zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 12 miesięcy
727.05.2010r.Pismo Okólne nr 7/2010 Kanclerza w sprawie udzielania zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 12 miesięcy
620.05.2010r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zdalnego monitoringu alarmowych sygnałów pożarowych oraz konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych
511.05.2010r.Pismo okólne w sprawie składu Komisji ds. Inwentaryzacji Zasobów ZUT oraz przewodniczących Komisji Likwidacyjnych
45.05.2010r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących, w tym tuszy oraz tonerów dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 24 miesięcy
314.04.2010r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach ZUT w Szczecinie na okres 48 miesięcy
23.03.2010r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia w okresie 01.07.2010 r.do 30.06.2011r.
121.01.2010r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni w okresie od 13.05.2010 r. do 31.01.2012 r.
 

ROK 2009

 
1416.10.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów płynnych i surowców wtórnych z obiektów Uczelni w okresie od 17.02.2010 r. do 31.03.2013 r.
1325.09.2009r.Pismo okólne w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2009-2010 r. w obiektach Uczelni
123.09.2009r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty krajowej i zagranicznej dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku 2010
1113.07.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług prania dla jednostek organizacyjnych (dotyczy byłej Politechniki Szczecińskiej) Uczelni w okresie od 02.11.2009 r. do 04.09.2011 r.
1010.06.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 12 miesięcy
99.06.2009r.Pismo okólne w sprawie przygotowania i złożenia planów zamówień publicznych na rok 2009/2010
89.06.2009r.Pismo okólne Kanclerza w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych ZUT (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, tj. tuszy, tonerów, itp.) na okres 12 miesięcy
74.06.2009r.Pismo Okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia Uczelni w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2011 r
618.05.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługe pocztową powyżej 50g dla jednostek organizacyjnych ZUT
530.04.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliw oraz usługę ubezpieczenia środków transportu należących do jednostek organizacyjnych ZUT
427.04.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujacych i drukujących w tym tuszy oraz tonerów dla jednostek organizacyjnych ZUT na okres 12 miesięcy
317.04.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę gazów dla jednostek organizacyjnych ZUT
224.03.2009r.Pismo okólne w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników dla jednostek organizacyjnych ZUT
13.03.2009r.Pismo okólne w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na ubezpieczenie mienia Uczelni