prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

  • 27.03.2024, godz. 11.00 spotkanie z pracownikami WKŚiR, WNoŻiR w Auditorium Maximum, ul. Słowackiego 17;
  • 04.04.2024, godz. 12.00 spotkanie z pracownikami administracji centralnej i obsługi w auli budynku Nanotechnologii, al. Piastów 45;
  • 4.04.2024, godz. 18.00 spotkanie z Doktorantami i Studentami w auli budynku Nanotechnologii, al. Piastów 45;
  • 05.04.2024, godz. 8.30 spotkanie z pracownikami WBiHZ, WI, WA, WEkon w sali 126 Wydział Informatyki, budynek WI II, ul. Żołnierska 52;
  • 08.04.2024, godz. 13.000 spotkanie z pracownikami WE, WBiIŚ, WIMiM, WTiICh, WTMiT w auli budynku Nanotechnologii, al. Piastów 45.
  • STRONA KANDYDATA