Inspektor Ochrony Danych

70-310 Szczecin

al. Piastów 48

tel. 91 449 49 24

mgr Artur Kurek -  Inspektor Ochrony Danych w ZUT - IOD.kurek@zut.edu.pl

 

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych proszę kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych.