Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Komunikat dla uczestników PPK

W imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zachęcamy uczestników PPK do aktywnego korzystania z serwisu inPZU.
Zaloguj się i sprawdź stan swoich oszczędności w PPK
Zapoznaj się z instrukcją logowania do serwisu inPZU
Obejrzyj też film instruktażowy o logowaniu.
W serwisie inPZU możesz również:

  • wskazać lub zmienić osoby uprawnione,
  • złożyć zlecenia dotyczące m. in. zwrotu, wypłaty transferowej, wypłaty po 60. r.ż.,
  •  sprawdzić historię zleceń,
  •  pobrać okresowe potwierdzenia stanu rachunku,
  • zapoznać się z treścią umowy o prowadzenie PPK.

Dopłata roczna PPK za 2023 r.

Komu przysługuje dopłata roczna w 2024 roku
Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje Ci, jeśli spełniłeś warunki określone w Ustawie o PPK. Żeby otrzymać dopłatę za rok 2023, na Twój rachunek PPK powinny zostać przekazane wpłaty w wysokości co najmniej 3,5% z 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za rok, w którym dopłata jest należna.

Jeśli w 2023 r. na rachunek PPK wpłynęło co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 zł x 3,5%), to powinieneś otrzymać dopłatę roczną.

Jeżeli Twoje wpłaty podstawowe są niższe niż 2% musiałeś zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł (732,90 zł x 25%).

Jak sprawdzić, czy otrzymałeś dopłatę roczną

To bardzo proste! Zaloguj się do: serwisu inPZU

Jak zalogować się do serwisu inPZU

Jeśli Twój pracodawca przekazał nam Twój adres email oraz nr telefonu, na swoją skrzynkę otrzymałeś login wraz z instrukcją do logowania. Jeśli tych informacji nie otrzymaliśmy, skorzystaj z opcji pierwszego logowania.
Proces pierwszego logowania został szczegółowo opisany w instrukcji dostępnej TUTAJ.

Zapisz się na newsletter PPK

Zapraszamy Cię do subskrypcji naszego newslettera PPK Info.
Znajdziesz w nim m.in.:

  • cykliczne podsumowania sytuacji na rynku kapitałowym,
  • wyniki poszczególnych subfunduszy PPK,
  • wskazówki i porady dla uczestników.

Jak zapisać się do newslettera

Zgłoszenia dokonasz tutaj: ZAPISZ SIĘ.

Pozdrawiamy,
Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych
TFI PZU SA

Powyższa informacja nie ma charakteru marketingowego, wyłącznie informacyjny, związany z wykonywaniem umowy o zarządzanie PPK. Wiadomość została wysłana przez serwis e-PPK zgodnie z Regulaminem. Wiadomość została wysłana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. TFI PZU SA prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna

rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

Infolinia 22 640 05 55