Wzory druków do pobrania

 1. Komunikat nr 1 UKW ZUT z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2024 – 2028 (format:  pdf, rozmiar:  175 kB)

 

Do pobrania: 
Wzory druków:

 1. Protokoły Wydziałowych Komisji Wyborczych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów. (format:  doc, rozmiar:  33 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  34 kB)

  4. Rady Dyscypliny

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)

 2. Protokoły Komisji Jednostek Pozawydziałowych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybór z grupy profesorów i profesorów uczelni. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)
   2. Wybór delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  32 kB)

  3. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy profesorów. (format:  doc, rozmiar:  36 kB)
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  33 kB)

 3. Protokoły Komisji Administracji Centralnej dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  36 kB)

 4. Protokoły Komisji Zebrań Uczelnianych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  30 kB)

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. (format:  doc, rozmiar:  36 kB)

  3.  Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. (format:  doc, rozmiar:  36 kB)

 5. Zgłoszenia kandydatur:

  1. Zgłoszenie kandydatury na Rektora. (format:  doc, rozmiar:  31 kB)
  2. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Uczelni. (format:  doc, rozmiar:  28 kB)

 6. Oświadczenia / zgody kandydatów:

  1. Oświadczenie kandydata na elektora. (format:  docx, rozmiar:  20 kB)
  2. Oświadczenie kandydata na senatora. (format:  docx, rozmiar:  20 kB)
  3. Oświadczenie / zgoda kandydata na Rektora. (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
  4. Oświadczenie / zgoda kandydata na członka Rady Uczelni. (format:  docx, rozmiar:  23 kB)
  5. Oświadczenie / zgoda kandydata na członka Rady Dyscypliny. (format:  docx, rozmiar:  26 kB)

 7. Wzory kart do głosowania dla komisji wydziałowych i okręgowych:

  1. Więcej niż jeden kandydat. (format:  doc, rozmiar:  24 kB)
  2. Jeden kandydat. (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

 8. Wzory pieczątek komisji wydziałowych i okręgowych. (format:  pdf, rozmiar:  147 kB)
Wykaz dokumentów:
 1. Kalendarz wyborczy na kadencję 2024 - 2028. (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)
 2. Załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ordynacja wyborcza”. (format:  docx, rozmiar:  74 kB)
 3. Rozdział 2 art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. (format:  doc, rozmiar:  26 kB)
 4. Pismo Okólne nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie lub wykonywanie funkcji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (z poóźn. zm.). (format:  docx, rozmiar:  35 kB)